Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Посланик Митрофанова: Това е безпрецедентна неприятелска стъпка

Посланик Митрофанова: Това е безпрецедентна неприятелска стъпка

Посланик Митрофанова: Това е безпрецедентна неприятелска стъпка

Като „без­п­рецеден­тна неп­риятел­ска стъпка, която, за съжаление, накър­нява дъл­гогодиш­ните дип­ломатически отношения, дъл­гогодиш­ното приятел­с­тво между нашите страни“ определи случ­ващото се пос­ланикът на Русия у нас Елеонора Мит­рофанова. „Много е жалко, че правител­с­т­вото на Бъл­гария се опитва по такъв начин много силно да ни скара с бъл­гар­с­кия народ. Мисля, че няма да успее“, заявява Мит­рофанова в профила й във „Фейс­бук“.

Тя раз­казва, че на 28 юни във Вън­шно минис­тер­с­тво й били връчени три ноти. Едната изис­к­вала да бъде намалена чис­леността на дип­ломатичес­кия със­тав на 23 души и тех­ничес­кия пер­сонал на 25 души. В нея се посоч­вало още, че Бъл­гария зат­варя генерал­ното си кон­сул­с­тво в Екатерин­бург и поради това Русия трябва да зат­вори своето в Русе.

Втората нота съдър­жала списък от 34 дип­ломати и тех­нически служители, които са обявени за „пер­сона нон грата“. В третата нота още 36 души са обявени за „нон грата. „Това са моят гот­вач, шофьори, охрана на посол­с­т­вото, счетоводители, всички тех­нически служби на посол­с­т­вото“, допълва пос­ланикът на Русия.

Много може да се говори за това, че всички тези дейс­т­вия никак не отговарят на бук­вата и духа на Виен­с­ката кон­вен­ция. Като опитен дип­ломат, искам да ви уверя, че по никакъв начин не съот­вет­с­т­ват, казва Мит­рофанова и добавя:„Сега се води „игра без правила“.

България

Икономика

Култура

Пътят на хаджийската премяна от Синия Балкан достига до Белия град

Пътят на хаджийс­ката премяна от Синия Бал­кан дос­тига до Белия град с изложба на худож­нич­ката Дора Кур­шумова в галерията в Бал­чик. Екс­позиция…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов започна преговори с ЦСКА 1948. Вчера сут­рин той посети клуб­ните офиси, където раз­говаря с благодетеля на „чер­вените“ Цветоми…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Русия няма нужда да използва ядрени оръжия, заяви Шойгу

“Глобал­ните елити с всички сили се опит­ват да запазят изп­лъз­ващата се от ръцете им хе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...