Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) „Социалистите са оптимисти за съставянето на кабинет

„Социалистите са оптимисти за съставянето на кабинет

Социалис­тите са по-скоро оптимисти за със­тавянето на кабинет с пър­вия ман­дат, заяви заместник-председателят на пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ Филип Попов в ефира на БНТ. По думите му нещата, които обединяват сегаш­ните пар­т­ньори във властта са повече от тези, които ги раз­делят. „В противен случай нямаше смисъл да правим опит за със­тавяне на кабинет и продъл­жаване живота на този пар­ламент. Политиките, които ни обединяват в голяма част вече бяха анон­сирани — бор­бата с коруп­цията, съдеб­ната реформа, продъл­жаване на пакета социални мерки в помощ на бъл­гар­с­ките граж­дани и биз­неса“, комен­тира Попов.

“Сега залагаме срок от половин година, защото това е минимал­ния срок да бъдат изпъл­нени най-налeжащите за Бъл­гария законоп­роекти — по Плана за въз­с­тановяване и устой­чивост, бюджета за 2023 год. и редица други“, обясни Попов.

“За БСП е важно да запазим тем­пото в социал­ната област. Като социална пар­тия ние искаме да защитим интереса на широк кръг от бъл­гар­с­ката общес­т­веност. Беше прието да продължи политиката по реор­ганизация на пен­сион­ната сис­тема. В коалицион­ното споразумение пър­вата стъпка е извър­шена сега от юли, а след­ващата ще бъде от октом­ври.“ Това заяви народ­ният пред­с­тавител от “БСП за Бъл­гария“ проф. Румен Гечев в ефира на BG on AIR.

Ние сме национално отговорна пар­тия и за нас е важно кое е по-полезно за дър­жавата ни. Защото някои каз­ват, че за социалис­тичес­ката пар­тия щеше да е по-добре да скъса конеца и да отиде на избори, но това щеше да означава хвър­ляне на страната в хаос“, комен­тира депутатът от левицата.

България

Икономика

Култура

Пътят на хаджийската премяна от Синия Балкан достига до Белия град

Пътят на хаджийс­ката премяна от Синия Бал­кан дос­тига до Белия град с изложба на худож­нич­ката Дора Кур­шумова в галерията в Бал­чик. Екс­позиция…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов започна преговори с ЦСКА 1948. Вчера сут­рин той посети клуб­ните офиси, където раз­говаря с благодетеля на „чер­вените“ Цветоми…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Русия няма нужда да използва ядрени оръжия, заяви Шойгу

“Глобал­ните елити с всички сили се опит­ват да запазят изп­лъз­ващата се от ръцете им хе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...