Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП-София иска спиране на конфронтацията с Русия

БСП-София иска спиране на конфронтацията с Русия

Решението на премиера в оставка Кирил Пет­ков да изгони 70 руски дип­ломати и служители в посол­с­т­вото е безот­говорно и вредно за Бъл­гария, се посочва в позиция на Град­с­кия съвет на БСП – София. Това решение показва липса на дър­жав­ническо мис­лене и по никакъв начин не защитава интереса на страната ни, каз­ват столич­ните социалисти.

Категорични сме, че точно сега подобни дейс­т­вия изос­т­рят ненужно и без друго обтег­натите отношения между Бъл­гария и Русия. Засил­ването на кон­ф­рон­тацията от наша страна ще доведе до изк­лючително тежки пос­ледици за дър­жавата ни”, се казва в позицията.

Въп­реки кон­ф­ликта в Украйна, нито една дър­жава с изявена антируска позиция, като САЩ и Великоб­ритания, дори Полша, в чиято съседна дър­жава се води война, не си поз­воли подобни твърди мерки срещу Русия, стигащи до зам­разяване или до ръба на скъс­ване на дип­ломатичес­ките отношения. Подобно дейс­т­вие от бъл­гар­ска страна е национално предател­с­тво в исторически план спрямо изкон­ните интереси на дър­жавата ни”, категорични са от „Леге” 10.

Членовете на Град­с­кия съвет на БСП – София нас­тояват ръковод­с­т­вото на пар­тията и на пар­ламен­тар­ната група да пред­п­риемат дейс­т­вия за спиране на кон­ф­рон­тацион­ния пуб­личен дебат по отношение на Русия, както и да бъде изразена официална готов­ност за кон­с­т­рук­тивно и пер­с­пек­тивно раз­витие на българо-руските отношения.

България

Икономика

Култура

Пътят на хаджийската премяна от Синия Балкан достига до Белия град

Пътят на хаджийс­ката премяна от Синия Бал­кан дос­тига до Белия град с изложба на худож­нич­ката Дора Кур­шумова в галерията в Бал­чик. Екс­позиция…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов започна преговори с ЦСКА 1948. Вчера сут­рин той посети клуб­ните офиси, където раз­говаря с благодетеля на „чер­вените“ Цветоми…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Русия няма нужда да използва ядрени оръжия, заяви Шойгу

“Глобал­ните елити с всички сили се опит­ват да запазят изп­лъз­ващата се от ръцете им хе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...