Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 115, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България

„The Washington Post”: Премиерът Янев е българският лидер в борбата с корупцията

„The Washington Post”: Премиерът Янев е българският лидер в борбата с корупцията

Корумпираната среда не само унищожава международния авторитет на страната, но и подкопава нейната политическа система и основите на нейната демокрация

Авторитет­ният американ­ски вес­т­ник The Washington Post пуб­ликува статия на “Асошией­тед прес“ за новия бъл­гар­ски премиер Стефан Янев. В нея се раз­казва как служеб­ният министър-председател на Бъл­гария призова за обединяване на национал­ните усилия за отс­т­раняване на вкоренилата се ендемична коруп­ция.

Янев говори на заседание на Съвета по сигур­ността към правител­с­тво, което той свика в понедел­ник, 7 юни, за да обсъди нови политики за борба с коруп­цията след сан­к­циите на правител­с­т­вото на САЩ срещу бъл­гар­ски дър­жавни служители и биз­нес­мени за тех­ния ”изк­лючителен принос” в…

Прочети още…

Русенските социалисти започнаха кампанията си с демонстрация за пътя Русе - Търново

Русенските социалисти започнаха кампанията си с демонстрация за пътя Русе - Търново

“Целта ни е да отп­равим ясно пос­лание, че Русе и жителите на областта повече не могат да чакат и да броят жер­т­вите по този път. Всяка кам­пания и всяко правител­с­тво на ГЕРБ е обещавало скорос­тен, безопасен път Русе — Велико Тър­ново. И всеки път нещо се случва — появява се извинение и работата се отлага. Няма да поз­волим пътят Русе-Търново да е тема и на след­ваща кам­пания. Новият пар­ламент и излъченото от него правител­с­тво ще има тази задача. И ние се ангажираме с ней­ното изпъл­нение.“ Тези думи…

Прочети още…

Петя Михалевска: В БСП дойде младо поколение, очаква ни много по-добър резултат

Петя Михалевска: В БСП дойде младо поколение, очаква ни много по-добър резултат

Обещавам да довърша пътя на Димчо Михалевски в Родопите и да върна живота в планината, гарантира водачката на листата на социалистите в Смолян

“В пос­лед­ните години Кор­нелия Нинова нап­рави една реформа в БСП, която бе жиз­нено важна за пар­тията. И заради това дори днес аз съм тук — защото рефор­мата даде път на едно ново поколение в БСП. Смятам, че под лидер­с­т­вото на Кор­нелия Нинова ще пос­тиг­нем много по-добри резул­тати.“ Това заяви водачът на лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ в Смолян Петя Михалев­ска…

Прочети още…

„Видими резултати от ГЕРБ”: Язовир за 2, 3 млн. Е сух гьол, а бутилка безалкохолно е „съоръжение”

Бетон за 126 лева е платен по 219 лева, транспортните разходи са 5 пъти по-скъпи от средните в държавата

Служеб­ният минис­тър на икономиката Кирил Пет­ков съобщи днес резул­татите от провер­ката на меж­дуведом­с­т­вена група в Дър­жав­ната кон­солидационна ком­пания (ДКК ЕАД). Резул­татите минис­търът обяви в 6-минутно видео, пуб­ликувано в Youtube. 

През 2018 г. Минис­тер­с­т­вото на икономиката прех­върля на строител­ната ком­пания “Мон­тажи“, която e под шап­ката на ДКК и към онзи момент е със запорирани…

Прочети още…

Кьовеши: Без независими прокурори няма независима съдебна система

Кьовеши: Без независими прокурори няма независима съдебна система

Прокурорът трябва да бъде независим и никой да не се намесва в неговата работа. Без независимостта на прокурорите не можем да говорим за независимост на съдеб­ната сис­тема, заяви европейс­кият главен прокурор Лаура Кьовеши на брифинг в София. Работно посещение без сим­волно значение. Така Кьовеши определи двуд­нев­ната си визита в Бъл­гария. Тя беше категорична, че кон­к­ретни дела не са били обсъж­дани. Във фокуса на вниманието е било попъл­ването брой­ката на бъл­гар­с­ките делегирани прокурори в…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Приет е план за ползване на дивеча през 2021 година

Лов­ният съвет към Изпъл­нител­ната аген­ция по горите е приел План за пол­з­ване на дивеча през нас­тоящия ловен сезон за дър­жав­ните лов­нос­топанск…

Прочети още:

Loading...