Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон18012021

Брой 11, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България

Красимир Вълчев: Учениците ще се върнат в клас през февруари чрез редуване

Красимир Вълчев: Учениците ще се върнат в клас през февруари чрез редуване

Засега не смятаме да се изместят датите за матурите и кандидатстудентската кампания няма да се отлага, заяви образователният министър

Разумно е да вър­нем децата в училище. Ще ги редуваме, ще се започне с приоритет­ните класове. Но до пролетта ще бъдем в умерен вариант, като редуваме посещението на учениците в учеб­ните заведения с дис­тан­ционно обучение, съобщи минис­търът на образованието Красимир Въл­чев пред „Нова нюз”. Съз­дадени са рег­ламенти за нес­мес­ване на учениците в учеб­ните заведения. Следим ситуацията сед­мица за сед­мица. Голямата опас­ност е новият щам от Анг­лия, допълни той. Няма да се отложи завър­ш­ването на срока. През цялото време децата са се обучавали. Учителите не са спрели да работят, дори там, където няма уст­ройс­тва. Имаме…

Прочети още…

ГЕРБ вкарват закон за 18 млрд. в последните секунди на това управление

ГЕРБ вкарват закон за 18 млрд. в последните секунди на това управление

Буди недоумение защо управ­ляващите вкар­ват проек­тозакон за 18 млрд. лева в пос­лед­ните секунди преди изборите. В момента обсъж­даме на първо четене законоп­роект, който касае 17 млрд. и 400 млн. лева. От него зависи стабил­ността на финан­совата сис­тема и бъдещето на пен­сионерите и тех­ните пен­сии“, тревогата изрази от пар­ламен­тар­ната трибуна народ­ният пред­с­тавител от БСП проф. Румен Гечев по време на дебата за Кодекса за социално осигуряване. „Изумително е, че решение за 18 млрд. лева се взима в…

Прочети още…

БСП: Нов държавен просветен стандарт и качествено образование за всяко дете

В съот­вет­с­т­вие с изис­к­ването на закона през 2016 г. бе издадена от Минис­тер­с­т­вото на образованието наредба за управ­ление на качес­т­вото в инс­титуциите. Тя  бе отменена през декем­ври 2017 г. поради зат­руд­няване дей­ността на педагогичес­ките специалисти. Но това е един­с­т­веният държавно-образователен стан­дарт, който все още не е издаден“, фокусира вниманието върху този дефицит народ­ният пред­с­тавител от БСП Донка Симеонова в питане към минис­търа на образованието с въп­рос кога ще бъде съз­даден…

Прочети още…

Богдан Кирилов разкри колко българи ще се ваксинират през юни

Богдан Кирилов разкри колко българи ще се ваксинират през юни

Около месец юни се очаква близо 2,5 милиона души да могат да бъдат вак­синирани, заяви в ефира на БНТ изпъл­нител­ният дирек­тор по Аген­цията по лекар­с­т­вата Бог­дан Кирилов. Той посочи, че заявените количес­тва от вак­сината на “Пфай­зер“ — “Бион­тек“ са 3,9 млн. дози, от “Модерна“ са 500 хиляди, от “Астра Зенека“ са 4,5 милиона. Миналата сед­мица ЕК оповести обяви, че е сключено допъл­нително споразумение, при което ще бъдат осигурени до 300 милиона допъл­нителни дози вак­сини и за да се случи от…

Прочети още…

Проф. Светлана Шаренкова: Четири години БСП е единствената алтернатива на ГЕРБ

Проф. Светлана Шаренкова: Четири години БСП е единствената алтернатива на ГЕРБ

Левицата не е учас­т­вала в раз­г­раж­дането на дър­жав­ността и пос­тавянето на Бъл­гария на пос­ледно място във всички европейски класации, категорична е издател­ката на ЗЕМЯ и член на НС на БСП

БСП беше една от пър­вите пар­тии, която се присъедини към големите антип­равител­с­т­вени протести и искаше незабавни избори. От тази гледна точка тя е готова за избори още от лятото“. Така отговори на въп­роса за готов­ността на БСП за пред­с­тоящия пар­ламен­тарен вот членът на Национал­ния съвет на БСП проф. Свет­лана…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Култура

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Гост-режисьор от Бродуей - Уест Хайлър

Софийс­ката опера и балет пред­с­тави за първи път в Бъл­гария през фев­руари миналата година мюзикъла „Шре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Алберт Попов с първи точки за сезона

Алберт Попов спечели първи точки за сезона в Светов­ната купа по ски-алпийски дис­цип­лини, след като се класира 16-ти на слалома във Флахау (А…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие