Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря12082020

Брой 152, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65987 BGN1 GBP = 2.17694 BGN1 CHF = 1.82056 BGN
Back Вие сте тук:Начало България

Тормоз: Търновско село със 700 жители без вода от месец

Вече повече от месец над 700 жители на село в близост до Велико Тър­ново са без вода. Денонощно. Жителите на Караисен излязоха, дори няколко пъти на протест. Резул­тат от недовол­с­т­вото им няма. И тази сут­рин хората са се съб­рали, за да поис­кат решение на проб­лема си. В селото има Дом за въз­рас­тни хора и дет­ска градина.

Нямам вода поне от месец. Смятам, че някой трябва да пред­п­риеме някакви мерки и да ни помогне. Молим се да завали дъжд, за да имаме поне дъж­довна вода, каз­ват жители на Караисен.

Други недоволни обяс­няват, че в Дома за въз­рас­тни хора, хигиената става невъз­можна. Перем на ръка, когато има вода в сел­с­ката чешма. Няма как да си пол­з­ваме машините за пране, добавят те.

Хората раз­каз­ват, че имат режим, но той е само по…

Прочети още…

Клиничната пътека за COVID-19 става 1200 лева

Национал­ната здрав­ноосигурителна каса (НЗОК) и Бъл­гар­с­кият лекар­ски съюз (БЛС) продъл­жават обсъж­дането на анекс към Национал­ния рам­ков договор 20202022 за медицин­ски дей­ности.

Анек­сът пред­вижда увеличение на цените на всички клинични пътеки.

Вчера беше проведена среща между пред­с­тавители на Над­зор­ния съвет на НЗОК, БЛС и минис­търа на здравеопаз­ването проф. Кос­тадин Ангелов.

Най-голямото увеличение ще бъде за КП 104 (една от клинич­ните пътеки, по която се лекува COVID-19), като от 618 лв…

Прочети още…

Игри на „тука има-тука няма” с оставката: До 2-3 дни Борисов щял да вземе тежки решения

Игри на „тука има-тука няма” с оставката: До 2-3 дни Борисов щял да вземе тежки решения

Премиерската паралелна реалност – справили сме се с пандемията, у нас икономическа криза нямало

Вчера премиерът Бойко Борисов инс­пек­тира магис­т­рала “Европа“ с вече традицион­ния джип. С него бе зам.-министърът на строител­с­т­вото Николай Нан­ков, а провер­ката как върви строител­с­т­вото бе предавана на живо от профила на Борисов във Фейс­бук.

До 23 дни съм под­гот­вил интересни решения, ще успокоим хората. Те са тежки решения“, заяви по време на инс­пек­цията Борисов.

Теж­ките решения е важно…

Прочети още…

Парламентът заседава извънредно на 13 август

Парламентът заседава извънредно на 13 август

Народ­ното съб­рание се събира на извън­редно заседание този чет­вър­тък — 13 август, предава “Правен свят“.

Искането е на депутати от БСП. Миналият чет­вър­тък пар­ламен­тар­ната група внесе искане в деловод­с­т­вото на пар­ламента с дневен ред на заседанието както следва:

Точка първа — проект за решение на Народ­ното съб­рание, с което се задъл­жава правител­с­т­вото в 7-дневен срок да внесе актуализация на бюджета в НС във връзка със социално-икономическите мерки за преодоляване на пос­ледиците от кризата с…

Прочети още…

185 милиона изплатени по схемата 60 на 40

По схемата за запаз­ване на работни места, извес­тна като “60/40“, досега са изп­латени над 185 милиона лева. Това съоб­щиха за прог­рама „Хоризонт“ на БНР от Национал­ния осигурителен инс­титут.

Аген­цията по заетостта е одоб­рила до момента над 10 000 заявки на работодатели за изп­лащане на ком­пен­сации на над 177 000 работ­ници. През август са нап­равени три плащания за общо 235 дружес­тва от раз­лични сфери на дей­ност.

Така нап­ример, с вчераш­ния 37-и пореден транш са изп­латени ком­пен­сации на 40

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Култура

„Пор­тал на два свята“ — Цари Мали град

Оперният фестивал се иткрива на 29 август с “Янините девет братя“

Софийс­ката опера и балет се готви за отк­риването на новия си фес­тивал „Порт…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Потен­циалът на нашия отбор е много по-голям, заяви Херо

Треньорът на Берое Димитър Димитров-Херо заяви, че потен­циалът на водения от него тим е много по-голям. „Сигурно раз­ликата с Лев­ски отп­реди …

Прочети още:

Loading...

Свят

Кървави сблъсъци в Беларус при протестите след изборите

Кър­вави сблъсъци в Беларус при протес­тите след изборите

Опозиционната лидерка Светлана Тихановска пристигна в Литва, след като е била задържана в в Минск за седем часа

Най-малко един човек е загина…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...