Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед25102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България

Ерменков: Прекият избор даде най-ясна оценка на напусналите БСП депутати

Ерменков: Прекият избор даде най-ясна оценка на напусналите БСП депутати

Когато седем човека напус­кат пар­ламен­тарна група от над осем­десет човека, трудно може да се говори, че няма общ език в пар­тията. Трима от тях са еманация на син­д­рома „15/15”, мутирал през 2017г. в „10/10”. Те са били на 10-то място в лис­тата по места. Трима от тези седем  са били членове на Изпъл­нител­ното бюро, както и членове на Национал­ния съвет, двама от тях — кан­дидати за пред­седател на пар­тията. Пар­тията даде своята оценка за тях на прекия избор на пред­седател. Хората ги оцениха.” Това заяви народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария” Таско Ермен­ков пред БТВ.  Той допълни, че ако са имали морал и прин­ципи, е нямало да  да напус­нат. „Те са влезли заради БСП и заради прог­рамата й. 4 години пар­ламен­тар­ната група на БСП защитава своята…

Прочети още…

БСП: Спрете гаврата с БНТ, БНР и достойните журналисти в България

БСП: Спрете гаврата с БНТ, БНР и достойните журналисти в България

Обществените медии са обсебени от управляващите, алармират от левицата

В Дек­ларация от името на ПГ на „БСП за Бъл­гария“, оповес­тена в НС от говорителя на Групата Алек­сан­дър Симов, се казва: „За втори път в рам­ките на 2 години ГЕРБ предиз­виква криза в БНР. За втори път една от пос­лед­ните останали свободни медии е хвър­лена в хаос, а дирек­торът Андон Бал­таков поиска да бъде освободен от поста си, защото Минис­тер­с­т­вото на кул­турата изк­лючително ароган­тно не се е съоб­разило с пред­ложенията на…

Прочети още…

ЕК заплаши България с наказателна процедура за т. нар. златни паспорти

Еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейн­дерс предуп­реди вчера, че ЕК може да пред­п­риеме наказателна процедура срещу Бъл­гария, ако прецени за необ­ходимо и ако нашата страна не промени закона за бъл­гар­с­кото граж­дан­с­тво в частта за т. нар. “златни пас­порти“, съобщи БТА. Рейн­дерс отбеляза пред Европейс­кия пар­ламент, че комисията е изп­ратила писмо до Бъл­гария по този повод. Еврокомисията очаква отговор от бъл­гар­с­ките власти в срок от един месец. Пред­п­риемането на наказателни процедури е крайна…

Прочети още…

Удължават валидността на изтичащите до 31 януари 2021 г. документи

Удължават валидността на изтичащите до 31 януари 2021 г. документи

Управ­ляващите от ГЕРБ ще пред­ложат промяна в Закона за извън­ред­ното положение, с която се с 6 месеца се удъл­жава срокът за под­мяна на лични документи, които изтичат до 31 януари 2021 г., съобщи депутатът от ГЕРБ Красимир Ципов на брифинг в пар­ламента. До края на тази година изтича срокът на валид­ност на голям брой лични карти и пас­порти, съот­ветно пред­с­тои тях­ната под­мяна. Това означава, че на голям брой граж­дани ще им се наложи да ги под­менят в услож­нена обс­тановка. С цел да избег­нем риска от…

Прочети още…

По идея на БСП бе задействан Националният план за готовност при пандемия

По нас­тояване на БСП пар­ламен­тът прие да се актуализира и приведе в дейс­т­вие Национал­ният план за готов­ност при пан­демия от 2006 година. Правител­с­т­вото трябва да изпълни това решение в рам­ките на месец. „На първо място трябва да определим харак­терис­тиката от чисто медицин­ска гледна точка на тази инфек­ция. От началото на пан­демията са съб­рани дос­татъчно много данни и харак­терис­тики за тази инфек­ция“, каза депутатът от левицата проф. Михай­лов. По отношение на здрав­ните и ограничител­ните мерки в…

Прочети още…

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...