Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България

План сметката за изборите „2 в 1”: 123, 8 милиона лева

План сметката за изборите „2 в 1”: 123, 8 милиона лева

Със свое пос­танов­ление правител­с­т­вото одобри план-сметката за раз­ходите по под­готов­ката и произ­веж­дането на изборите за президент и вицеп­резидент на страната ни, както и за народни пред­с­тавители, които ще бъдат на 14 ноем­ври 2021 г. Сред­с­т­вата в нея са в раз­мер на 123,8 млн. лева, като общите раз­ходи са раз­п­ределени за два тура на изборите, пред­вид допус­кането за произ­веж­дането на изборите за президент и вицеп­резидент в два тура, съобщи Правител­с­т­вената инфор­мационна служба.

Съг­ласно чл. 18, ал. 2 от Избор­ния кодекс раз­ходите по под­готов­ката и произ­веж­дането на изборите са за сметка на дър­жав­ния бюджет, по приета от Минис­тер­с­кия съвет план-сметка, съг­ласувана с Цен­т­рал­ната избирателна комисия. План-сметката за изборите се приема не…

Прочети още…

Експерт: Да не делим хората на ваксинирани и неваксинирани

Експерт: Да не делим хората на ваксинирани и неваксинирани

Преболедували коронавирус, не трябва да се ваксинират поне една година след това, тъй като няма смисъл, твърди д-р София Ангелова

“И придобитият, и естес­т­веният имунитет са добри за ковид. Имун­ната сис­тема е една много стройна сис­тема в нашия организъм, която ни пази и това ни задъл­жава и ние трябва да си я пазим, раз­бира се, защото с цигарите и злоупот­ребата с алкохол общо взето я унищожаваме, това е много важно, да кажем и с ежед­нев­ния стрес“, комен­тира пул­мологът д-р София Ангелова в…

Прочети още…

„Тренд”: „Продължаваме промяната” черпи гласове от ИТН, ЕБГНИ и ДБ

„Тренд”: „Продължаваме промяната” черпи гласове от ИТН, ЕБГНИ и ДБ

БСП покачва резултата си, без нея отново няма да може да бъде формирано правителство на промяната

Регис­т­рирана е рекор­дно ниска под­к­репа към Народ­ното съб­рание. Това показва социологическо проуч­ване на „Тренд“.

Елек­торал­ните наг­ласи показ­ват, че

ГЕРБ-СДС събират най-голяма под­к­репа (24,4%),

на второ място са „Има такъв народ“ (17,5%) и

трети – БСП (16,6%).

Според дан­ните 4-процентовата бариера за влизане в Пар­ламента премиан­ват още ДПС (9,3%),

новата фор­мация на бив­шите…

Прочети още…

Психолог: Позитивизмът печели избирателите, негативната емоция излиза от мода

Проек­тът на Пет­ков и Василев отново залага на емоциите, но този път на позитив­ните. Това комен­тира психологът Михай­лина Абрашева, в предаването „Добър ден, Бъл­гария“ на Радио „Фокус“. „Ще върна малко нещата назад към „Има такъв народ“, защото от гледна точка на психологията двата проекта са свър­зани. „Има такъв народ“ е проект, който се съз­даде на силна емоционална основа. Там се заложи на негатив­ните емоции, като гняв, омраза, пълно отричане. Да, тази енер­гия даде своя резул­тат пролетта…

Прочети още…

Вицепрезидентът Йотова очаква проектът „Продължаваме промяната” да е центристки

Вицепрезидентът Йотова очаква проектът „Продължаваме промяната” да е центристки

Промяната задъл­жава много — така вицеп­резиден­тът Илияна Йотова комен­тира в Свищов новата политическа пар­тия “Продъл­жаваме промяната“.

Много лесно упот­ребяваме думи като поч­теност и промяна, но те задъл­жават много и носят след себе си много отговор­ности. Надявам се когато тази пар­тия стане част от новия пар­ламент да запомни онова, с което тръгна — да търси широка коалиция, защото поч­тени хора има в целия политически спек­тър, и да събере онези, които дейс­т­вително могат да съз­дадат мощ­ната…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт

Ряз­кото пос­къп­ване на тока в Европа се дължи на новите цен…

Прочети още:

Loading...