Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет28012021

Брой 19, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика

На дъното в ЕС сме по използване на интернет

Бъл­гария е на дъното по изпол­з­ване на интер­нет в ЕС през 2020 година, показ­ват пос­лед­ните данни на Еврос­тат. От статис­тичес­ката служба обяс­няват, че все още нямат инфор­мация за упот­ребата на интер­нет от Фран­ция и Италия. Но според налич­ните данни 87% от граж­даните на общ­ността на въз­раст между 16 и 74 години са изпол­з­вали мрежата поне вед­нъж в пос­лед­ните три месеца. Най-съществен е този дял в Дания (99%), Люк­сем­бург (98%) и Фин­лан­дия и Швеция (по 97%). На обрат­ния полюс освен бъл­гарите са още граж­даните на Румъния, Хър­ватия и Пор­тугалия, където 78% съоб­щават, че са изпол­з­вали интер­нет поне вед­нъж през пос­лед­ните три месеца. Дан­ните показ­ват, че през пос­лед­ните години упот­ребата на интер­нет в ЕС расте бързо. През 2010 година 67% от хората…

Прочети още…

Газът поскъпва с над 7% от февруари?

Газът поскъпва с над 7% от февруари?

Комисията за енер­гийно и водно регулиране обсъди пред­ложението природ­ният газ да пос­къпне с около 7% от фев­руари, съоб­щава БНР. Раз­четите обаче са правени преди над две сед­мици, а през това време цените на синьото гориво на европейс­ките пазари останаха високи. Очаква се това да се отрази и у нас. Окон­чател­ното решение на енер­гий­ния регулатор ще стане ясно на 1 фев­руари. По време на общес­т­веното обсъж­дане на цените изпъл­нител­ният дирек­тор на “Бул­гар­газ“ Николай Пав­лов предуп­реди, че от…

Прочети още…

4000 ресторантьори “окупираха“ Министерския съвет

4000 ресторантьори “окупираха“ Министерския съвет

Протестиращите се оплакаха, че до момента не са получили нито лев от обещаните компенсации за времето, в което са затворени

След раз­цеп­лението на бранша този втор­ник част от недовол­ните соб­с­т­веници и служители на зат­ворени заведения излязоха вчера на протест пред Минис­тер­с­кия съвет с нас­тояване за незабавна отмяна (от 1 фев­руари) на заб­раната за работа на рес­торанти, кафенета, пицарии. Раз­колът дойде, след като едната от двете големи организации — Бъл­гар­с­ката хотелиер­ска и рес­торан­тьор­ска…

Прочети още…

Намериха виновника за аварията в новото метро, оказа се ...река Перловска

Намериха виновника за аварията в новото метро, оказа се ...река Перловска

Повече от сед­мица след спирането на третия диаметър на софийс­кото метро в учас­тъка от стан­ция “Теат­рална“ и пос­лед­ната спирка “Хаджи Димитър“ все още няма яснота кога зат­вореното трасе ще започне да фун­к­ционира отново. Това стана ясно от вчерашно изяв­ление на дирек­тора на “Мет­рополитен“ инж. Стоян Братоев. Движението между тези две спирки бе прекъс­нато на 19 януари. Проб­лем­ната надиг­ната зона на рел­сите е около 30 метра, която ще трябва да се ремон­тира основно, поясни шефът. Братоев за пореден…

Прочети още…

България

Култура

Джейн Фонда ще получи почетна награда „Златен глобус“

Джейн Фонда е без­с­порна фигура в Холивуд като акт­риса и социална активис­тка и знаменитата й кариера ще бъде почетена с най-високата наг­рада …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Томас Тухел подписа с Челси

Новият мени­джър на Челси Томас Тухел е изк­лючително щас­т­лив, че е получил доверието на ръковод­с­т­вото на клуба. 47-годишният бивш треньор на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Сняг и студ блокираха Гърция

Сняг и студ блокираха Гърция

Минусови тем­ператури, сняг, дъжд и силни вет­рове зав­ладяха Гър­ция, пише Епицен­тър. В кон­тинен­тал­ната част на страната реки преляха и наводни…

Прочети още:

Loading...

Земеделие