Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22092020

Брой 181, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

130 биофермери повече са кандидатствали в Кампанията 2020

130 биофермери повече са кандидатствали в Кампанията 2020

Ако миналата година биофер­мерите, които са кан­дидат­с­т­вали за под­помагане по мярка 11 „Биологично произ­вод­с­тво“ от сел­с­ката прог­рама, са били 3 577, тази година броят им е увеличен със 130. Заяв­ления тази година са подали 3 707 сер­тифицирани биос­топани, съоб­щиха за Синор.бг от фонд „Земеделие. Тъй като всеки кан­дидат може да заяви за под­помагане повече от едно нап­рав­ление, затова и някои от стопаните, които са еднов­ременно живот­новъди и рас­тениевъди или пък пчелари са подали повече заяв­ления. Най-голямо присъс­т­вие имат фер­мерите, отг­леж­дащи биологично чисти кул­тури — тази година помощ очак­ват да получат 2 540 души. В биологич­ното живот­новъд­с­тво брой­ката е най-семпла, тъй като заяв­ленията там са едва 80. Добро раз­витие има при пчелар­с­т­вото…

Прочети още…

Плащанията на декар в ЕС ще се сближават още

Плащанията на декар в ЕС ще се сближават още

Нивата на дирек­т­ните плащания на хек­тар между отдел­ните дър­жави членки ще продъл­жат да се сближават и всички ще имат средно национално плащане на хек­тар от поне 200 евро през 2022 г. и от поне 215 евро до 2027 г. в текущи цени. Това увери земедел­с­кият еврокомисар Януш Вой­чехов­ски. Дър­жавите членки също биха могли да решат да ограничат доходите на фер­мите до 100 000 евро, допълни той по време на заседание на Комисията по земеделие към ЕП, се казва в пос­лед­ния бюлетин за ОСП на Минис­тер­с­т­вото на…

Прочети още…

Реална е опасността от фалити и провал на есенната сеитба в Добричко

Реална е опасността от фалити и провал на есенната сеитба в Добричко

Сушата през стопан­с­ката 2019/2020 г., пред­шес­т­вана от слани, провалиха почти на 100 % посевите с есенни и пролетни кул­тури. Сред­ните добиви, реализирани в Доб­ричка област, са редуцирани с две трети спрямо пред­ход­ните години. Мнозин­с­т­вото от заетите в земеделието в Доб­ру­джа фер­мери без оглед на обема на стопан­с­т­вата имат труд­ности да започ­нат новата стопан­ска година поради липса на парични сред­с­тва за раз­п­лащане с дос­тав­чици на семена, торове и препарати и зап­лащане на прекомерно високите ренти…

Прочети още…

Сушата „удари“ и заплатите в агросектора

Сушата „удари“ и заплатите в агросектора

Последствията от пандемията и най-вече от жестокото безводие в Добруджа тепърва ще създават проблеми

Въз­наг­раж­дението в земедел­с­кия сек­тор в Доб­ру­джа спада. През пър­вата половина на 2020 г. работещите в кооперации и час­тни стопан­с­тва в Доб­ричка област са получавали средно по 1237 лв. По данни на Териториал­ното статис­тическо бюро раз­мерът на зап­латите отрежда вече чет­върто място на сек­тор „Земеделие“. С най-високо зап­лащане са работещите в енер­гетиката, образованието и дър­жав­ната…

Прочети още…

България

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...