Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 19, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

Изненадващо цените на бензина и дизела тръгнаха нагоре

Изненадващо цените на бензина и дизела тръгнаха нагоре

Цената на бен­зина и дизела се е вдиг­нала с няколко стотинки, предаде репор­тер на БГНЕС. На големите столични бен­зинос­тан­ции цената за литър бен­зин А95 варира от 2,57 лв. до 2,74 лв. За литър дизел цената дос­тига от 2,91 лв. до 3,08 лв. БГНЕС припомня, че на 31 декем­ври 2022 г. беше пос­лед­ният, в който пот­ребителите имаха право да се въз­пол­з­ват от отс­тъп­ката от 25 стотинки за литър бен­зин или дизел. На 7 януари 2023 г. цената за литър бен­зин А95 беше от 2,61 лв. до 2,66 лв., а на литър дизел от 2,95 лв. до 3 лв. На 10 януари на извън­редна прес­кон­ферен­ция от ГЕРБ призоваха служеб­ното правител­с­тво да извърши спешна проверка на цените на горивата и определиха като най-важната тема за бъл­гар­с­кото общес­тво темата за ком­пен­сациите на бен­зина и…

Прочети още…

Изпращаме януари с нов скок при храните

Изпращаме януари с нов скок при храните

Индек­сът на тър­жищ­ните цени (ИТЦ), който отразява цените на хранител­ните стоки на едро в Бъл­гария, се повиши тази сед­мица с 0,73 на сто до 2,331 пун­кта. Миналата сед­мица ИТЦ се понижи, макар и минимално, до 2,314 пун­кта. Това беше пър­вият спад на показателя от август миналата година, когато ИТЦ бе около 2,05 пун­кта или на нива от 13 процента по-ниско. Базовото ниво на ИТЦ1,000 пун­кта, е от 2005 г. Оран­жерий­ните крас­тавици пос­къп­ват с 6,7 процента и се купуват 3,96 лева за килог­рам…

Прочети още…

Бием Франция и Италия по поскъпване на храните

Бием Франция и Италия по поскъпване на храните

Цените на храните в България са нараснали с 27% през 2022 г., докато средното за страните от ЕС повишение е с 18,2% за година

Пос­къп­ването на храните в Бъл­гария е двойно по-голямо в срав­нение с други страни от Европейс­кия съюз като Италия и Фран­ция, нап­ример, показ­ват данни на европейс­ката статис­тическа служба Еврос­тат. Цените на храните в Бъл­гария са нарас­нали с 27% през 2022 г., във Фран­ция с 13,1%, а в Италия с 13,3%. Средно за страните от ЕС повишението на цените на храните е с 18,2% за…

Прочети още…

Fitch “отписа“ влизането ни в еврозоната след 11 месеца

Fitch “отписа“ влизането ни в еврозоната след 11 месеца

Високата инф­лация е основ­ната пречка пред присъединяването на Бъл­гария към еврозоната от 1 януари 2024 г., как­вато е пос­тавената от София цел. Това комен­тира Fitch Ratings. В свой анализ рей­тин­говата аген­ция прог­нозира, че въвеж­дането на еврото у нас ще бъде отложено. Според Fitch политичес­ката криза не е пов­лияла особено на процеса за под­готовка за приемане на еврото, но бър­зият ръст на цените се очер­тава като основен проб­лем. Според критериите за приемане в еврозоната страната кан­дидат…

Прочети още…

България

Култура

Честваме 90- годишнината на Асен Шопов с “Майстори“ от Рачо Стоянов

Честваме 90- годишнината на Асен Шопов с “Майстори“ от Рачо Стоянов

На 6 фев­руари в народ­ния театър „Иван Вазов” се чес­тва юбилей на доайена на бъл­гар­с­ката режисура Асен Шопов. На голяма сцена ще бъде пред­ста…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Изкупната цена на суровото краве мляко у нас се движи с 8 до 20% под средната в ЕС

През 2022 г. има спад в производството на пресни млека и на краве сирене и ръст при маслото и млякото за пиене с добавки

Изкуп­ната цена на бъ…

Прочети още:

Loading...