Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

Кражба на ток за 2,5 милиона лева бе разкрита в Кюстендил

Под ръковод­с­т­вото на Районна прокуратура – Кюс­тен­дил се води раз­с­лед­ване по образувано досъдебно произ­вод­с­тво за извър­шено прес­тъп­ление по чл. 234в, ал. 1 от НК и по чл. 195, ал. 1, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. Поводът за него е пос­тъпило съоб­щение от длъж­нос­тно лице за неп­равомерно осъщес­т­вено присъединяване към елек­т­рораз­п­ределителна мрежа. На 11.08.2020 г., на ул. „Прогона“ в гр. Кюс­тен­дил, от трафопост ТП „Зат­вора“, било кон­с­татирано незаконно отнемане на елек­т­рическа енер­гия от владението на соб­с­т­веника „ЧЕЗ Раз­п­ределение Бъл­гария“ АД. В хода на изяс­няване на случая са били извър­шени огледи на мес­топ­роиз­шес­т­вие – два трафопоста. Претър­сени са били сгради на ул. „Оборище“ и ул. „Прогона“ в града, стопанис­вани от С.К. от гр. София. Било е…

Прочети още…

Множество нарушения при изграждането на обекти по Черноморието, установи прокуратурата

Множество нарушения при изграждането на обекти по Черноморието, установи прокуратурата

Редица нарушения са отк­рити при изг­раж­дането и екс­п­лоатирането на обекти по Чер­номорието Това кон­с­татират проверки, раз­поредени от ВАП. При проверка в парк “Росенец“ е кон­с­татирана крайб­режна плажна ивица, която няма статут на мор­ски плаж. До нея няма свободен дос­тъп. Той е ограничен от пос­тавена строителна ограда от метални платна. Установено е, че за позем­лен имот, който е дър­жавна соб­с­т­веност, няма със­тавен акт за дър­жавна соб­с­т­веност, съоб­щават от ВАП. Относно изг­радения прис­тан за яхти…

Прочети още…

С 20 милиона тона пшеница по-малко в ЕС през тази година

С 20 милиона тона пшеница по-малко в ЕС през тази година

Вчера вечерта Минис­тер­с­т­вото на земеделието на САЩ  оповести редов­ния си месечен док­лад за със­тоянието на глобал­ния зър­нен баланс, съобщи sinor.bg. Една от големите новини в раз­дела за пшеницата е поред­ното редуциране на прог­нозата за новата реколта в Евросъюза (ЕС27 + Великоб­ритания) през 2020/21 г. Този път прог­ноз­ната летва е свалена с 4 млн.т, от 139,5 млн.т до 135,5 млн.т, а това е с 19,5 млн.т по-малко спрямо количес­т­вото ожънато пред­ход­ния сезон и с 14,2 млн. т (с 10 на сто) под…

Прочети още…

Фонд “Земеделие“ ще изплати до края на годината на земеделските стопани 1.7 млрд. лв.

Фонд “Земеделие“ ще изплати до края на годината на земеделските стопани 1.7 млрд. лв.

Публикуваха индикативен график за предстоящите оторизации по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2020, както и за държавните помощи

Дър­жавен фонд „Земеделие” изготви индикативен график за пред­с­тоящите оторизации по схемите и мер­ките за дирек­тни плащания за Кам­пания 2020, както и за дър­жав­ните помощи. До края на годината ще бъдат раз­п­латени 1,7 млрд. лв. на земедел­с­ките стопани. Във връзка с новата политика на работа на ДФ „Земеделие“ и поетите ангажименти на ръковод­с­т­вото за…

Прочети още…

България

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...