Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) С 1,4 на сто намаляват оборотите в търговията на дребно в България през юни спрямо май

С 1,4 на сто намаляват оборотите в търговията на дребно в България през юни спрямо май

С 1,4 на сто намаляват оборотите в търговията на дребно в България през юни спрямо май

По пред­варителни сезонно изг­ладени данни на Национал­ния статис­тически инс­титут през юни оборотът в раз­дел “Тър­говия на дребно, без тър­говията с автомобили и мотоцик­лети“ по съпос­тавими цени намалява с 1,4 на сто спрямо пред­ход­ния месец. През юни 2022 г. оборотът в тър­говията на дребно, изчис­лен въз основа на кален­дарно изг­ладени данни, запазва рав­нището си от същия месец на 2021 година. През юни 2022 г. се наб­людава намаление на оборота спрямо пред­ход­ния месец във всички големи групи: тър­говията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали — с 2 на сто, тър­говията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия — с 1,4 на сто, и тър­говията на дребно с нех­ранителни стоки, без тър­говията с автомобилни горива и смазочни материали — с 1,1 на сто. Намаление на оборота в тър­говията на дребно с нех­ранителни стоки, без тър­говията с автомобилни горива и смазочни материали, е регис­т­рирано при тър­говията на дребно с ком­пютърна и комуникационна тех­ника — с 6,1 на сто, и тър­говията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интер­нет — с 3,1 на сто. По-значително увеличение е отчетено при тър­говията на дребно с тек­с­тил, облекло, обувки и кожени изделия — с 3,9 на сто, и тър­говията на дребно с раз­нооб­разни стоки — с 1,1 на сто.

България

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...