Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Васил Велев: Ще направим публичен процес, за да е ясно заради кого плащаме 30% по-скъп газ

Васил Велев: Ще направим публичен процес, за да е ясно заради кого плащаме 30% по-скъп газ

Васил Велев: Ще направим публичен процес, за да е ясно заради кого плащаме 30% по-скъп газ

Биз­несът ще иска от властта сигурни дос­тавки на газ на кон­куретни цени и доказател­с­тва, че страната ни няма да претърпи сан­к­ция за това, че не сме взели количес­т­вата, които сме заявили от “Газ­п­ром екс­порт“. Това каза в предаването “Твоят ден“ на NOVA NEWS Васил Велев, пред­седател на Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария. По думите му тези сан­к­ции ще бъдат над 1 милиард и ще ги плаща всеки един от бъл­гар­с­ките граж­дани. “Но това, което ще нап­равим, е да предявим иск към хората, които са допус­нали това да се случи. И ще нап­равим един пуб­личен процес, за да е ясно заради кой в момента плащаме близо 300 милиона месечно повече за газ и заради кой ще платим над 1 милиард сан­к­ции за количес­тва газ, които сме заявили, но не сме взели“. “Биз­несът е изп­равен пред загуба на кон­курен­т­нос­пост“, посочи още Велев. „Очак­ваме за август цената на природ­ния газ в Бъл­гария да е над 150 евро на мегават­час. За срав­нение в съседна Сър­бия е 45 евро — 3 пъти по-малко, в Унгария — 65 евро, два пъти и половина по-малко и в Гър­ция — 80 евро, два пъти по-малко. Всички тези страни, включително и Бъл­гария, получаваме руски газ. Само че ние го получаваме на два пъти, три пъти по-висока цена.“ Велев посочи, че цената по договора с “Газ­п­ром“ е с 30% по-ниска от текущата пазарна спотова цена. За протес­тите срещу евен­туално под­новяване на преговорите с “Газ­п­ром“ той бе категоричен: “Това е протест на една секта. Това е секта на против­ниците на рус­кия газ, купуван без пос­ред­ници. Това е ней­ното наименование на тази самоубийс­т­вена секта. Защото ние купуваме руски газ, но чрез пос­ред­ници, с 30% по-скъпо. Това не е лошо за тази секта, лошото е, когато го купуваме дирек­тно с 30% по-евтино“. “Отговор­ната бъл­гар­ска европейска позиция е да вземем мак­симално количес­тво от “Газ­п­ром екс­порт“. Да напъл­ним на 100% “Чирен“ и ако ни остане, да продаваме в Европа този газ“. А дивер­сификацията я пос­тигаме с времето, под­черта Велев. В Антик­ризис­ния щаб, в който АИКБ са поканени, но още не са заседавали, биз­несът ше нас­тоява да се обсъди при недос­тиг на газ в какъв ред ще бъдат изк­люч­вани, какво ранно предиз­вес­тие ще получават, какви ком­пен­сации ще има за лишените от газ пред­п­риятия. А високата цена води до ограничаване на актив­ността, намаляване на продаж­бите, на зап­латите, на пер­сонала, обясни Велев и зак­лючи: “Ако това продължи дос­татъчно дълго — да получаваме по-скъп газ от нашите кон­куренти, това ще доведе до спиране на работа и зат­варяне на пред­п­риятия“.

България

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...