Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) ИПИ: Монетарно бедните у нас са 22%

ИПИ: Монетарно бедните у нас са 22%

ИПИ: Монетарно бедните у нас са 22%

С класически социални помощи у нас се подпомага под 1% от населението

Бъл­гария на прак­тика е изос­тавила хората в дъл­бока бед­ност, тъй като обх­ваща с класически социални помощи под 1% от населението, а в същото време бед­ните са 22% от населението. За този проб­лем за пореден път сиг­нализираха в сряда икономисти от Инс­титута за пазарна икономика. Те нас­тояват за почти десеток­ратно раз­ширяване на обх­вата на под­помог­натите до поне 45% от населението. В момента класически месечни социални помощи, на база нисък доход, получават едва 34 802 лица и семейс­тва по данни в актуализираната бюджетна прог­ноза за 2022. Това е под 1% от населението на страната, при положение че по данни на НСИ през 2021 г. хората в риск от бед­ност или социално изк­люч­ване в Бъл­гария са били 31.7% от населението, което прави близо 2.2 милиона души, а само тези в риск от бед­ност (т. нар. монетарно бедни) са 22.1% или 1.53 млн.души. “Социал­ното под­помагане за хора с най-ниски доходи или изобщо без доходи има изк­лючително ограничен обх­ват“, кон­с­татира икономис­тът от Инс­титута за пазарна икономика Лъчезар Бог­данов, който апелира за раз­ширяване на дос­тъпа до помощи. Според Петър Ганев множес­тво социални услуги на мес­тно ниво, които се отразяват значително върху качес­т­вото на живота, също имат ниско пок­ритие. В раз­витите дър­жави около 1015% от населението получават раз­лични видове грижа, основно в дома, докато в Бъл­гария пок­ритието е едва 23%, каза Ганев. По данни на социал­ното минис­тер­с­тво броят на лицата, получаващи месечни социални помощи, е намалял драс­тично от 2005 г. до момента — от 124 635 случаи през 2005 г. до 23 702 през 2020 г., или повече от 5 пъти, което значи, че голяма част от тези хора са оставени сами да се борят с без­паричието си. За социална политика в Бюджет 2022 са отделени 22 млрд. лв., но от тях 16 млрд. лв. отиват за пен­сии, посочи Лъчезар Бог­данов. По думите му Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика е всъщ­ност минис­тер­с­тво на пен­сиите. От 3 млрд. лв., които минис­тер­с­т­вото ще изхарчи по раз­лични прог­рами, 1.1 млрд. лв. са насочени към хората с увреж­дания, около 900 млн. лв. са за децата и семейс­т­вата (предимно за дет­ски над­бавки). За активна политика на пазара на труда тази година ще се изхар­чат над 600 млн. лв., а за социални помощи само 315 млн. лв., което е едва около 10% от бюджета на МТСП и под 2% от бюджета за социални раз­ходи, става ясно от дан­ните, посочени от Бог­данов. Иикономис­тите пред­лагат по-голям обх­ват на класичес­ките социални помощи и дос­тигане на пок­ритие от порядъка на 45% от населението, което прави около 300 000 души, тоест около 10 пъти повече от сегаш­ните получатели на помощи.

България

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...