Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Асоциацията на топлофикациите:

Асоциацията на топлофикациите:

Асоциацията на топлофикациите:

Планът на ЕС за икономии на газ не е приложим за България

Планът на Европейс­кия съюз (ЕС) за икономии на газ при извън­редни ситуациr не е приложим за Бъл­гария. Това каза за БТА пред­седателят на Асоциацията на топ­лофикациите в Бъл­гария Кремен Геор­гиев по повод влизането в сила от днес на този план. Според документа всяка страна членка на Общ­ността трябва доб­роволно да “положи всички усилия“, за да намали пот­реб­лението си на газ с 15 на сто между 1 август и 31 март в срав­нение със сред­ния си раз­ход за същия период през пос­лед­ните пет години. “Това означава, че през януари всички трябва да си прит­ворят радиаторите и да си намалят тем­пературата на помещенията, и тогава която и да е топ­лофикация ще подава по-малко топ­лина и съот­ветно ще икономисва газ. Но от страна на топ­лофикациите това няма как да се случи, защото ако всички са си отворили радиаторите, а те подават по-малко топ­лина, ще се срине сис­темата. Освен това никой няма да се сгрее“, заяви Кремен Геор­гиев. По думите му по този начин ще се израз­ходва газ, без да има никакви ползи от това. Според него това не е икономия, а точно обрат­ното. Освен че не е приложим този план за топ­лофикациите, той няма как се спазва дори и от произ­водителите, които изпол­з­ват природ­ния газ като суровина. “Това означава да произ­ведат по-малко, което пак не е вариант“, комен­тира още пред­седателят на Асоциацията на топ­лофикациите. Според Кремен Геор­гиев по прин­цип дър­жавата може да принуди общес­т­вени сгради да намалят отоп­лението, но в час­т­ните домове, които изпол­з­ват топ­лин­ната енер­гия, той не вижда как това ще може да стане. Планът на Европейс­кия съюз за икономии на газ при извън­редни ситуации, целящ под­готовка за евен­туално спиране на дос­тав­ките на руско синьо гориво, влиза в сила от 9 август, след като бе пуб­ликуван в официал­ния вес­т­ник на ЕС. По данни на Европейс­ката комисия за пос­тигане на тази цел ЕС трябва общо да спести 45 милиарда кубични метра газ.

България

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...