Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Цените на минерал­ните торове в Бъл­гария отново отбелязаха рекорд в повишението си на годишна база през второто тримесечие, като пос­къп­ват със 153,5% спрямо същия период на миналата година, отчита Национал­ният статис­тически инс­титут (НСИ). Това е и най-силното ускоряване на цените в историята на проуч­ването. При елек­т­роенер­гията и горивата ръс­тът е с 45,3%, увеличението на продук­тите за рас­тителна защита е с 44,8%, а на фуражите — с 32,2%. Пос­къп­ването на торовете се дължи на два основни фак­тора — сринатия износ от Русия и Украйна, и повишените цени на газа, който се изпол­зва от някои от големите произ­водители в Бъл­гария. Всичко това се отразява и на цените на сел­с­кос­топан­с­ките продукти. Като цяло индек­сът на цените на произ­водител в сел­с­кото стопан­с­тво за второто тримесечие на тази година се повишава с 37,5% спрямо година по-рано, изчис­ляват в Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ). Статис­тиката кон­с­татира, че цените на продук­цията от рас­тениевъд­с­тво за една година се увеличават с 46,4%, а на продук­цията от живот­новъд­с­т­вото — с 26,9%. През второто тримесечие на 2022 г. на годишна база се увеличават цените на: зър­нените кул­тури — с 56,5%, тех­ничес­ките кул­тури — с 37,4%, фураж­ните кул­тури — с 21%, прес­ните зелен­чуци — с 32,1%, и прес­ните плодове — с 8,8%. Спрямо година по-рано цените на живите животни нарас­т­ват с 26,3%. В НСИ кон­с­татират ръст на цените на: овцете — с 36,4%, козите — с 28,8%, едрия рогат добитък — с 25,1%, свинете — с 22,7%, и птиците — с 18,1%. При продук­тите от живот­новъд­с­т­вото е регис­т­рирано увеличение на цените с 27,5%, което е в резул­тат на по-високите цени на кокошите яйца за кон­сумация — с 56,3%, овчето мляко — с 28,9%, козето мляко — с 26,6%, кравето мляко — с 21,1%, и бивол­с­кото мляко — със 7,1%. През второто тримесечие на 2022 г. спрямо цялата минала година по-високи са цените на: зър­нените кул­тури — с 50,8%, прес­ните зелен­чуци — с 39,4%, тех­ничес­ките кул­тури — с 34,3%, фураж­ните кул­тури — с 25,3%, и прес­ните плодове — с 11,6%.

България

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие