Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) “Булгаргаз“ поиска безбожно скъп газ от 1 септември

“Булгаргаз“ поиска безбожно скъп газ от 1 септември

“Булгаргаз“ поиска безбожно скъп газ от 1 септември

Повишение на цената на газа с 5,6% от 1 сеп­тем­ври пред­вижда “Бул­гар­газ“ в своето прог­нозно ценово заяв­ление до Комисията за енер­гийно и водно регулиране (КЕВР). Това означава, че цената, по която ком­панията ще продава суровината от след­ващия месец, ще бъде 315,61 лева за мегават­час без так­сите за пренос, съх­ранение, ДДС и акцизи. Окон­чател­ното пред­ложение трябва да бъде внесено на 1 сеп­тем­ври, в което ще бъдат отчетени пос­лед­ните промени, включително и цените на европейс­ките пазари. В момента на нидер­лан­д­с­ката борса TTF цената на сеп­тем­в­рийс­ките дос­тавки над­х­върля 211 евро за мегават­час. В ценовото заяв­ление на “Бул­гар­газ“ са включени дос­тав­ките на газ от Азер­байджан, които в момента са един­с­т­веният ни дъл­гос­рочен кон­т­ракт, и дос­тавки на втеч­нен газ. На 12 август ком­панията купи и газ чрез търг през Газовия хъб “Бал­кан“, но тези количес­тва не са включени в ценовото заяв­ление, което беше подадено в законовия срок до 11 август. На 12 август КЕВР утвърди цената на природ­ния газ за текущия месец в раз­мер на почти 298 лева за мегават­час. Спрямо цената през юли увеличението е с 60 на сто. Пред­с­тои в края на месеца КЕВР да утвърди сеп­тем­в­рийс­ката цена, но тя едва ли ще се раз­личава от заявената; преди това самата ком­пания отново може да я ревизира — позовавайки се на повишението на цените на европейс­ките газови пазари. Регулаторът обясни, че основ­ната причина за високия ръст на цената за този месец е пос­къп­ването на суровината заради вой­ната в Украйна. Пред­седателят на Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария Васил Велев нас­тоява още тази сед­мица да има спешно заседание на кризис­ния щаб по енер­гетика с учас­тието на работодател­с­ките организации, на което да се обсъдят ком­пен­сации за биз­неса заради високите цени на природ­ния газ. В интервю за Бъл­гар­с­кото национално радио той уточни, че на тази среща трябва да се даде отговор на въп­роса ще има ли газ за всички пот­ребители и на каква цена, тъй като вече има зат­ворени пред­п­риятия. “Рес­пек­тивно, ако няма (газ), по какъв ред ще се спира той или ограничава като дос­тавки, как да се урегулират отношенията с “Газ­п­ром екс­порт“, така че да не платим един милиард евро неус­тойки,“ заяви Васил Велев. Велев е категоричен, че тан­керите с втеч­нен газ “не осигуряват цялото лип­с­ващо количес­тво“. “За тримесечието октомври-ноември-декември заявените количес­тва са 9.5 терават­часа. Азер­с­кият газ е 2,6 терават­часа — тоест 27,6% е осигурен към момента. Ако добавим трите тан­кера — те са по 1,05 терават­часа. Остава голям недос­тиг“, категоричен е той. Тър­говете, които се провеж­дат, ще покажат “дали може да се осигури и на каква цена и недос­тигащото количес­тво,“ обясни пред­седателят на АИКБ.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Владимир Путин обвини Запада в “ядрен шантаж“

Киев получи директни указания да скъса всички споразумения, заяви руският президент

“Срещу нас започна и ядрен шан­таж. Става дума не само за …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...