Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) ЕК одобри държавна помощ от 426 млн. лева за земеделците ни

ЕК одобри държавна помощ от 426 млн. лева за земеделците ни

ЕК одобри държавна помощ от 426 млн. лева за земеделците ни

Европейс­ката комисия одобри дър­жавна помощ за род­ните земеделци в раз­мер на 426 милиона лева (218 млн. евро). Схемата беше одоб­рена съг­ласно Времен­ната рамка за мерки за дър­жавна помощ при кризи в под­к­репа на икономиката след началото на кон­ф­ликта в Украйна. Осигурява се под­помагане за стопаните от пър­вич­ното сел­с­кос­топан­ско произ­вод­с­тво — живот­новъди, отг­леж­дащи едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейс­тва, и произ­водители на плодове и зелен­чуци, мас­лодайна роза, ориз, винени лозя, черуп­кови плодове (орехи, бадеми и леш­ници), салати и марули, бамя, тик­вички и тютюн, за да се противодейс­тва на негатив­ното влияние от наложените сан­к­ции или пред­п­риетите ответни мерки, и за осигуряване на неп­рекъс­натостта на икономичес­ката дей­ност. Земедел­с­ките произ­водители ще имат право да получат помощ под фор­мата на преки без­въз­мез­дни сред­с­тва за ком­пен­сиране на част от повишените раз­ходи за произ­вод­с­тво. Раз­мерът на помощта за всеки стопанин ще се изчис­лява въз основа на броя на живот­ните и на хек­тарите земедел­ска земя, като индивидуал­ният таван е до 121 261 лева (62 000 евро) на пред­п­риятие с дей­ност в пър­вич­ното произ­вод­с­тво на сел­с­кос­топан­ски продукти. Пред­с­тои Управител­ният съвет на Дър­жавен фонд „Земеделие“ да утвърди указания за прилагане на помощта и да определи срок за прием на заяв­ления. На вчераш­ното си заседание Минис­тер­с­кият съвет прие Пос­танов­ление за одоб­ряване на допъл­нителни раз­ходи по бюджета на ДФ „Земеделие“ за 2022 г. в раз­мер на нотифицираната от ЕК дър­жавна помощ, както и за хуманно отношение към живот­ните, като по този начин Раз­п­лащател­ната аген­ция ще може да започне своев­ременно дейс­т­вията за под­помагане на земедел­с­ките произ­водители. Така се осигурява въз­мож­ност за под­к­репа на стопаните заради предиз­викател­с­т­вата, пред които сек­торът е изп­равен в момента.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Владимир Путин обвини Запада в “ядрен шантаж“

Киев получи директни указания да скъса всички споразумения, заяви руският президент

“Срещу нас започна и ядрен шан­таж. Става дума не само за …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...