Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Личната инфлация на всеки от работещите е около 50%, казват синдикатите

Личната инфлация на всеки от работещите е около 50%, казват синдикатите

Личната инфлация на всеки от работещите е около 50%, казват синдикатите

“Когато има социално нап­режение в страната, начин за решаване на проб­лемите е масата за преговори. Протес­тите осъщес­т­вяват натиск за приемане на едно или друго решение. Пис­мата до работодателите са пър­воначал­ната стъпка, която всеки служител има право да изп­рати на своя работодател. В процеса на преговори ще се видят всички въз­мож­ности“. Това каза пред БНР Тодор Капитанов, вицеп­резидент на КНСБ, във връзка с продъл­жаващите протести, организирани от син­диката. И под­черта, че лич­ната инф­лация на всеки от работещите е около 50%. В предаването “Преди всички“ Капитанов заяви, че исканията се пос­тавят и пред сега дейс­т­ващото правител­с­тво, и по време на срещи между пред­с­тавители на КНСБ и пред­с­тавители на пар­тии, които ще учас­т­ват на изборите. “Тър­сим общо съг­ласие и се надяваме повечето пар­тии да припоз­наят сериоз­ните проб­леми, които КНСБ пос­тавя“, под­черта той. По думите му няма сек­тор без социално нап­режение в него. “Хората обед­няват с всеки един ден, ако този процес не се овладее, социал­ното нап­режение ще се превърне в бомба“, категоричен е Тодор Капитанов.

България

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...