Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Служебната власт агитира,че няма да обеднеем след приемането на еврото, а то потъна до ново 20-годишно дъно

Служебната власт агитира,че няма да обеднеем след приемането на еврото, а то потъна до ново 20-годишно дъно

Служебната власт агитира,че няма да обеднеем след приемането на еврото, а то потъна до ново 20-годишно дъно

Не смятам, че Бъл­гария ще обед­нее след приемането на еврото. Пол­зите ще са много повече — ще се повиши доверието в страната ни, подоб­ряване на кредит­ния рей­тинг, отпадане на тран­зак­ционни раз­ходи, засил­ване на бан­ковия над­зор и засил­ване на финан­совата стабил­ност. Рис­ковете могат да бъдат адресирани с инфор­мационна кам­пания“, това комен­тира пред БТВ вицеп­ремиерът в служеб­ния кабинет Атанас Пеканов. Той заяви, че служеб­ното правител­с­тво работи по тех­ничес­ката под­готовка за присъединяване към еврозоната. „Когато редовен кабинет вземе такова решение — страната трябва да е готова“, уточни той. „Бъл­гария трябва да продължи с евроин­тег­рацията. Европейс­ките механизми могат да служат като гарант за стабил­ност. За служеб­ния кабинет европейс­ката интег­рация е приоритет. Редов­ният кабинет прие плана за приемането на еврото. Той включва напис­ването на закон, който да бъде приет от Народ­ното съб­рание. Ние ще изгот­вим защитата на пот­ребителите, комуникацион­ната кам­пания“, добави Пеканов. На фона на това оптимис­тично изяв­ление на Пеканов, вчера еврото потъна до ново 20-годишно дъно. Кур­сът на еврото спрямо долара пое надолу, спадайки до нов 20-годишен минимум под прага от 0,96 долара, съоб­щиха гер­ман­ски финан­сови издания, цитирани от БТА. В меж­дубан­ковата тър­говия във Фран­к­фурт вчера сут­ринта един­ната европейска валута се котираше за 0,9544 долара — най-ниско за пос­лед­ните 20 години. Европейс­ката цен­т­рална банка определи във втор­ник следобед референ­тен курс на еврото от 0,9644 долара.

България

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...