Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Отстраняват неизправност в шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Отстраняват неизправност в шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Отстраняват неизправност в шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

В процеса на екс­п­лоатация на шести блок на АЕЦ „Коз­лодуй” са регис­т­рирани индикации за пропуск на топ­лоносител от първи към втори кон­тур в трети парогенератор, съоб­щиха от атом­ната цен­т­рала. Не са дос­тиг­нати стой­ности, над­х­вър­лящи ограниченията за безопас­ност в тех­нологич­ния рег­ламент на блока. Блокът ще бъде спрян при дос­тигане на ограниченията за екс­п­лоатация за отс­т­раняване на пропуска. От цен­т­ралата уточ­няват, че количес­т­вото на пропуска е пред­мет на неп­рекъс­нат кон­т­рол, като към момента стой­ността му е някол­кок­ратно по-ниска от същес­т­вуващите ограничения. Няма промяна в радиацион­ната обс­тановка в работ­ните помещения и на площад­ката на АЕЦ „Коз­лодуй”. Дей­нос­тите по отс­т­раняване на пропуска няма да доведат до промяна в радиацион­ната обс­тановка на територията на атом­ната цен­т­рала. На 30 октом­ври се наложи шести блок на АЕЦ „Коз­лодуй“ да бъде изк­лючен от енер­гий­ната сис­тема на страната заради тех­нически проб­лем в охладител­ната сис­тема на генератора. Ден преди това прик­лючи плановият годишен ремонт на блока.  Служеб­ният минис­тър на енер­гетиката Росен Хрис­тов посети цен­т­ралата и заяви, че проб­лемът е бил тех­нически и не засяга радиацион­ния фон над страната. На 5 ноем­ври блокът отново бе включен.  

България

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие