Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Експерт: Ситуацията на пазара на горива е много непредвидима

Експерт: Ситуацията на пазара на горива е много непредвидима

Експерт: Ситуацията на пазара на горива е много непредвидима

Ситуацията на пазара на горива е много неп­ред­видима“, комен­тира вчера пред “Нова телевизия“ Мар­тин Владимиров, екс­перт в Цен­търа за изс­лед­ване на демок­рацията. “Не знаем каква ще е реал­ната реак­ция на пазарите както към тавана на цената на рус­кия нефт, така и към налагането на ембар­гото и дали то ще е ефек­тивно. Една от хипотезите е, че заради налагането на таван на цените при вноса на руски пет­рол най-вероятно ще има ответна реак­ция на Русия и тя може откаже да тър­гува с клиенти, които се съоб­разяват с тези изис­к­вания. Тогава реак­цията на тър­гов­ците е да повишат цената на суровия нефт, а оттам и на горивата, но все още е рано да се каже какво ще се случи“, обясни Владимиров. “Русия така или иначе продава на 60 долара за барел. ОПЕК реши да задържи произ­вод­с­т­вените квоти на същите рав­нища, с което отказва да успокои пазара. ОПЕК в момента работи в доста силно сът­руд­ничес­тво с Русия по тази тема“, комен­тира още Владимиров. Според него в момента цените на горивата са се успокоили. Според Владимиров, ако дър­жавата заб­рани износа на горива от рафинерията в Бур­гас, “ще се стигне до шоков спад на цените на горивата“. “Ако не зат­вори рафинерията, тя ще произ­вежда много повече горива, откол­кото са необ­ходими на мес­т­ния пазар. Тоест пазарът ще се наводни с горива, а когато има повече пред­лагане, откол­кото тър­сене, цената пада“, комен­тира Владимиров.

България

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...