Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 62, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Банките изпратиха 2022 г. с невиждани рекордни печалби

Банките изпратиха 2022 г. с невиждани рекордни печалби

Банките изпратиха 2022 г. с невиждани рекордни печалби

Финансовите институции са събрали над 1.750 млрд. лв. за година от такси и комисиони

Печал­бите на бан­ките у нас дос­тиг­наха нови рекорди. Към края на декем­ври 2022 г. бан­ковата сис­тема е реализирала печалба от 2.1 млрд. лв., съобщи БНБ. Спрямо пред­ход­ната година това е с 663 млн. лв. или 46.8% повече. Тол­кова висока годишна печалба, отчитана от бан­ковата сис­тема у нас, досега не е имало. Финан­совите инс­титуции не само са навак­сали лекото изос­таване през 2020 г., но и над­минават пред­с­тавянето си отп­реди пан­демията. През изминалата година бяха отчетени рекор­дни нива и в кредитирането като нет­ният доход на бан­ките от лихви дос­тига 3.226 млрд. лв. Това е с 470 млн. лв. или 17% повече от 2021 г. Бан­ките са реализирали и отлични приходи от такси и комисиони — 2022 г. на няколко пъти трезорите осъв­ременяваха тарифите си, като повишаваха цената на най-използваните от граж­даните и фир­мите бан­кови услуги. През изминалата година от такси и комисиони бан­ките са съб­рали над 1.750 млрд. лв., което е с 15.2% повече от пред­ната година. По-високи пос­тъп­ления има и от дивиденти от дъщер­ните дружес­тва на бан­ките — те са за близо 280 млн. лв. В същото време нап­равените раз­ходи за провизиране на евен­туални лоши кредити са почти на нивото от пред­ход­ната година — 586 млн. лв.

България

Хибридна заплаха

Едно време Плев­нелиев раз­п­равяше, че рус­наците летели над Черно море, за да ни карат да ги прех­ващаме и така да израз­ход­ваме ресурса на изтр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Младен Кръстаич: С това разполагаме, по-добри играчи нямаме

Селек­ционерът на Бъл­гария Младен Кръс­таич заяви след теж­кото поражение от Унгария с 0:3 в Будапеща, че това са най-добрите играчи, с кои…

Прочети още:

Loading...

Свят

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Украйна може да бъде унищожена за година и половина, ако конфликтът не бъде решен, твърди Тръмп

Русия има оръжия, с които да унищожи всеки вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...