Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 62, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Омбудсманът гневна на контролните органи заради шизофренно поведение и бездействие

Омбудсманът гневна на контролните органи заради шизофренно поведение и бездействие

Омбудсманът гневна на контролните органи заради шизофренно поведение и бездействие

Защо се вдигат цените на услугите на мобил­ните оператори? Това попита вчера пред БНТ омбуд­с­манът Диана Ковачева. Тя недоумява защо Комисията за защите на пот­ребителите (КЗП) не защитава пот­ребителите и дори я обвини я шизоф­ренно поведение. Ковачева съветва Комисията за защита на кон­курен­цията (КЗК) да провери мобил­ните прак­тики за съг­ласувани прак­тики, тъй като и трите оператори вдигат цените еднакво. Общес­т­веният защит­ник припомни, че те са на печалба, а и са под­помагани от дър­жавата. Не е справед­ливо да се вдигат цените на услугите, според Ковачева. Хората не могат да се откажат от клаузите за индек­сация на цените, както обясни тя. Без­дейс­т­вието на дър­жав­ните органи е недопус­тимо, отсече Ковачева. Общес­т­веният защит­ник дори съветва минис­търа на икономиката да пог­ледне как подопеч­ните му си вър­шат работата. За цената на газа тя каза, че Комисията за енер­гийно и водно регулиране (КЕВР) е извес­тна с това, че прог­нозите й за пос­къп­ването на топ­лото не се сбъд­ват. Ковачева критикува, че все още няма дефиниция за енер­гийна бед­ност. По думите на Ковачева Минис­тер­ски съвет може да определи критериите за енер­гийна бед­ност. От комен­тара й стана ясно, че все още няма механизъм за под­помагане на хората от свръх­печал­бите на енер­гий­ните дружес­тва. Хората с увреж­дания са най-ощетени от кризите, по думите й. Ковачева е зат­рупана със жалби срещу тикет сис­темата в Столична община. Сис­темата за пътуване в град­с­кия тран­с­порт трябва да бъде удобна, каза Диана Ковачева.

България

Хибридна заплаха

Едно време Плев­нелиев раз­п­равяше, че рус­наците летели над Черно море, за да ни карат да ги прех­ващаме и така да израз­ход­ваме ресурса на изтр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Младен Кръстаич: С това разполагаме, по-добри играчи нямаме

Селек­ционерът на Бъл­гария Младен Кръс­таич заяви след теж­кото поражение от Унгария с 0:3 в Будапеща, че това са най-добрите играчи, с кои…

Прочети още:

Loading...

Свят

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Украйна може да бъде унищожена за година и половина, ако конфликтът не бъде решен, твърди Тръмп

Русия има оръжия, с които да унищожи всеки вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...