Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Любомир Дацов: Икономическият ръст в България не е устойчив

Любомир Дацов: Икономическият ръст в България не е устойчив

Любомир Дацов: Икономическият ръст в България не е устойчив

Реал­ната стой­ност за рас­тежа на бъл­гар­с­ката икономика през тази година е около 3 %, комен­тира финан­сис­тът Любомир Дацов в ефира на „Блум­бърг ТВ Бъл­гария” вчера. По думите му рас­тежът не е устой­чив, като прог­нозита на дър­жавата, са базирани на по-големия ръст на пот­реб­лението. Той обаче се дължи на уникал­ната ситуация на пазара на труда, а именно, че зап­латите рас­тат поради липса на пред­лагане на качес­т­вен труд, както и на финан­совите пазари, където лих­вите са относително ниски. Според Дацов проб­лемите на пазара на труда могат да се преодолеят, като се либерализира режимът на прием на работ­ници. Оцен­ките на меж­дународ­ните инс­титуции – ЕК и МВФ са позитивни, но не тол­кова заради САЩ и Европа, където нещата са малко по-добре от миналата година, а заради не тол­кова лошите новини от другите дър­жави, които фор­мираха рис­ковете, заяви той, имайки пред­вид Русия, Саудит­ска Арабия, Бразилия и Китай.

България

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...