Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) С 5% е по-скъпо житото в началото на жътвата

С 5% е по-скъпо житото в началото на жътвата

С 5% е по-скъпо житото в началото на жътвата

5,2 млн. т реколта от пшеница у нас очакват анализатори

Изкуп­ната цена при пшеницата към началото на жът­вената кам­пания се движи в рам­ките на 35% увеличение спрямо пред­ход­ната година, сочи анализ на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво (CAPA) преди началото на жът­вата. Прог­нозата е, че вероятно ще продължи в диапазона 250260 лв. за фуражна и 275285 лв. за хлебна пшеница (от място). Сред­ната цена за 2017/18 г. се очаква да е 250 лв/т за фуражна пшеница и 275 лв/т за хлебна. По пред­варителни изчис­ления сред­ната изкупна цена на рапицата вероятно ще е около 670 лв/т. Общото произ­вод­с­тво на пшеница у нас ще бъде около 5,2 млн.т. и заедно с преход­ните запаси количес­т­вото ще дос­тигне около 5,3 млн.т., се казва още в анализа.При ечемика прог­нозата е, че произ­вод­с­т­вото ще е около 620 хил.т, а с пред­ход­ните запаси обемът ще се увеличи до 670 хил.т.. Приб­раната тази година рапица се пред­вижда да е около 450 хил.т, а общото пред­лагане е в раз­мер на 460 хил.т. Юнски прог­нози на MARS-JRC сочат увеличение в добива при пшеница спрямо прог­нозата от месец по-рано от 466 кг/дка на 477 кг/дка (прог­нозата на САРА от своя страна е за 453 кг/дка), при ечемика също има леко покач­ване – от 433 кг/дка на 437 кг/дка (САРА411 кг/дка), а при рапицата ръс­тът е от 284 кг/дка на 287 кг/дка (САРА262 кг/дка). Прог­ноз­ните данни на MARS-JRC са по-високи от сред­ните за страната през пос­лед­ните 5 години. Анализаторите очак­ват новата рекол­тна 2017/18 год. в света да бъде по-слаба спрямо пиковата 2016/17, но отново да е добра. Общото произ­вод­с­тво на пшеница се очаква да спадне от 754 млн.т. на 740 млн.т, по данни на Депар­тамента по земеделие на САЩ. Именно в Щатите се пред­вижда да е най-голямо намалението – около 13 млн.т. Причината за това е, че стопаните в страната сеят по-малко пшеница. Пред­вижда се, че Европейс­кият съюз ще въз­с­танови добива си след спада от пред­ход­ната година като прог­ноз­ните количес­тва са 150 млн.т. При ечемика светов­ната конюн­к­тура е към още по-изразено намаление, в след­с­т­вие на по-слабия добив и на намаляването на площите. Така спрямо пред­ход­ната година произ­вод­с­т­вото вероятно ще намалее с около 7%, до 137 млн.т. Цените остават срав­нително ниски заради слабото тър­сене. Анализаторите отчитат, че площите с ечемик плавно се топят след средата на 90-те години. Тогава светов­ното произ­вод­с­тво е дос­тигало 180 млн.т.

България

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...