Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет22102020

Брой 203, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Догодина падаме под 7 млн. души

Догодина падаме под 7 млн. души

Догодина падаме под 7 млн. души

Населението на България се топи по-бързо от предвиденото в демографската стратегия

Населението на Бъл­гария продъл­жава да намалява, но главно заради нис­кия естес­т­вен прираст, а не заради вън­ш­ната миг­рация. Това е един от изводите в док­лада за изпъл­нението през 2016 г. на Национал­ната стратегия за демог­раф­ско раз­витие на страната (20122030 г.), приет от правител­с­т­вото вчера. През 2016 г. бъл­гар­с­кото население наб­роява 7.101 млн. души, намалението за година е с 52 хил. души или 0.7%. Еднов­ременно с това стратегията пред­вижда населението да намалее до 7 млн. души чак през 2030 г. Това означава, че ако спадът продъл­жава със същите тем­пове, Бъл­гария ще изпълни заложеното в стратегията 12 години по-рано. През 2016 г. в Бъл­гария са се родили 64 984 деца. В срав­нение с 2015 г. броят им намалява с 966 или с 1.5 на сто.

България

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Мини…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в …

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА избра съдиите на родните тимове в Лига Европа

УЕФА обяви нарядите за пред­с­тоящите първи мачове от груповата фаза на Лига Европа. В чет­вър­тък ЦСКА приема румън­с­кия Клуж от 19,55 часа на н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Финал­ният дебат на 22 октом­ври между двамата кан­дидати за президент на САЩ на изборите на 3 ноем­ври, Доналд Тръмп и Джо Бай­дън, ще премине п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...