По-скъпи зеленчуци и плодове, яйцата - 30 стотинки на едро

Индек­сът на тър­жищ­ните цени /ИТЦ/, който отразява цените на хранител­ните стоки на едро, се повиши тази сед­мица с 0,48 процента, до 1,447 пун­кта, отчита Дър­жав­ната комисия по стоковите борси и тър­жищата /ДКСБТ/. На годишна база ИТЦ се повишава с над 12 процента. Оран­жерий­ните домати се продават по 2,00 лева за килог­рам. Оран­жерий­ните крас­тавици пос­къп­ват с 11,45 на сто до 2,06 лева средно за килог­рам. Кар­тофите пос­къп­ват с 3,6 на сто и се тър­гуват по 0,57 лева за килог­рам на едро. Мор­ковите се продават по 0,67 лева за килог­рам, а зелето се тър­гува по 0,55 лв./кг на едро. Зелените чушки пос­къп­ват с 4,2 на сто до 1,25 лв./кг, а цената на чер­вените чушки се вдига с 14,6 процента до 1,80 лева за килог­рам. Ябъл­ките пос­къп­ват с 4,0 на сто и се продават по 1,30 лв./кг. Цената на лимоните се понижава с 6,7 процента до 2,72 лева. Кравето сирене пос­къпва с 0,7 на сто и се продава по 6,07 лв./кг; каш­кавалът тип “Витоша“ се тър­гува по 10,50 лв./кг. Олиото пос­къпва с 0,5 процента и се купува по 1,99 лева за литър. Кай­мата поев­тинява с 1,5 на сто и се тър­гува по 4,67 лева за килог­рам. Цената на пакетче краве масло от 125 грама се понижава с три процента до 2,27 лева за брой. Пилеш­кото зам­разено месо се продава по 3,78 лева за килог­рам на едро. Захарта се тър­гува по 1,38 лв./кг. Цената на браш­ното тип “500“ се вдига с 1,3 на сто до 0,81 лева за килог­рам. Зрелият фасул се купува средно по 3,35 лв./кг. Яйцата се продават по 0,30 лева за брой на едро в края на сед­мицата.