БСП подари на Фандъкова правилник за редене на павета от 1936 г.

БСП подари на Фандъкова правилник за редене на павета от 1936 г.

. От БСП подариха на кмета Йор­данка Фан­дъкова правил­ник за редене на павета от 1936 г. като критика към ремонта на бул. ”Дон­дуков”. Сим­волич­ното дарение нап­рави лидерът на левицата в София Калоян Пар­гов по време на вчераш­ното заседание на Столич­ния общин­ски съвет. “Понеже станахме за пос­мешище с паветата по улиците през пос­лед­ните няколко месеца, затова изнамерихме от архивите един правил­ник за каменно-паважни нас­тилки, който е от 1936 г. Преди повече от 80 г. нашите пред­шес­т­веници на територията на София очевидно са се въл­нували от това как могат да се редят павета ефек­тивно, така че нас­тил­ката да не бъде нарушавана. В след­с­т­вие на което ние считаме, че този правил­ник трябва да влезе в упот­реба и да служи на г-жа Фан­дъкова и Столична община като учеб­ник по редене на павета, за да може да се обучат те, да се обучат и тези, които правят каменно-паважни нас­тилки, и да знаят, че не е много лесна работа и това е било занаят и преди 1945 г.“, заяви Пар­гов. Той отбеляза, че ремон­тът на столич­ния булевард „Княз Алек­сан­дър Дон­дуков“ се е превър­нал в сага: “Като започ­нем от неговото проек­тиране, след това сагата с павета или асфалт, което забави проекта, някои играха и плажен волей­бол върху пясъка, но очевидно и това не помогна, за да се справим в срок и качес­т­вено. Така че това нещо е като принос от групата на БСП-София в помощ на г-жа Фан­дъкова в теж­ката й задача по запаз­ването и пренареж­дането на паветата в София“, обясни той и уточни, че лип­сва дос­татъчно кон­т­рол и дос­татъчно екс­пер­т­ност в работата на кмета и на Столична община. Йор­данка Фан­дъкова прие “подаръка“ от БСП като политическа кам­пания.