Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) От Българско ядрено дружество настояват да се запазят блоковете на АЕЦ “Козлодуй“ и да се изгради АЕЦ “Белене“

От Българско ядрено дружество настояват да се запазят блоковете на АЕЦ “Козлодуй“ и да се изгради АЕЦ “Белене“

От Бъл­гар­ско ядрено дружес­тво /БЯД/ нас­тояват в дъл­гос­роч­ната стратегия за енер­гий­ното раз­витие на Бъл­гария да бъде включено запаз­ването на дейс­т­ващите и намиращите се в нап­ред­нал стадий на реализация нови ядрени блокове на площад­ките на АЕЦ “Коз­лодуй“ и АЕЦ “Белене“, както и раз­витието на нови, още по-съвременни, ядрени мощ­ности. Това се казва в отворено писмо на БЯД, адресирано до премиера, президента и депутатите от Народ­ното съб­рание. От БЯД са на мнение, че по технико-икономически съоб­ражения се налага атом­ната енер­гия да продължи да бъде гръб­нак на национал­ната енер­гия, както и че засега тя е един­с­т­веният доказал се еднов­ременно екологичен, надеж­ден и дос­тъпен източ­ник на елек­т­роенер­гия за Бъл­гария.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...