Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Какъв растеж, какво потребление, като се топим?

Какъв растеж, какво потребление, като се топим?

Какъв растеж, какво потребление, като се топим?

Да се говори за икономика и рас­теж, а да не се комен­тира раж­даемост и нарас­т­ване на населението? Ако има благоден­с­т­вие (раз­бирайте увеличение на Брут­ния вът­решен продукт – БВП), то и населението ще се множи. Сега малко за химерите и заб­лудите. В Бъл­гария има срив в раж­данията от 81 хил. през 2009 г. до 63 хил. през 2017 г. Отделно не знаем колко хора са напус­нали страната, но се топим с около 30 хил. на година. (Ако сте били в Пет­рич, с тол­кова се топим на година – с един Пет­рич). Обяс­нение за неикономисти: БВП = пот­ребител­с­ките раз­ходи + инвес­тициите + правител­с­т­вените раз­ходи + раз­ликата между износа и вноса.Имайте пред­вид, че пот­ребител­с­ките раз­ходи в Бъл­гария фор­мират около 70% от БВП. Оттук всеки може сам да прецени дали ни лъжат или не. Очаква се ръст на БВП с 3% през 2019. Това значи че гор­ните ком­поненти ще се увеличат с около 3%, Обаче… 1. Инвес­тициите се сриват (тер­минът е точно СРИВАТ, а дан­ните са на БНБ) 2. Правител­с­т­вените раз­ходи – ако може някой да ги хване, ще го черпя. Около 30% от тях се прераз­п­ределят без закон. Тоест извън Закона за бюджета, по спеш­ност, за да могат да бъдат отк­лонени. 3. За износа и вноса не съм се ровил под­робно. Знам, че изнасяме нап­ример елек­т­роника за коли и прог­рамис­тки труд, а внасяме автомобили и соф­туерни продукти… 4. Остава да пот­ребяваме повечко, ама нали се топим?! С колко да расте това пот­реб­ление тогава? Дали парите сме ги заработили или са на кредит… не знам. За това точна статис­тика няма. Знам, че бан­ките кредитират, а хората идват и питат дали могат да си нап­равят Граж­дан­с­ката отговор­ност след Нова Година. Но да се вър­нем на раж­даемостта. Ако за 10 години е пад­нала тол­кова, как си мис­лите че пот­реб­лението ще расте? Кой точно ще пот­ребява? Изобщо сериозно ми обър­к­ват икономиката някои твър­дения. От една страна хората бягат в чуж­бина (раз­бирайте не пот­ребяват) и не раж­дат, от друга пот­реб­лението расте, от трета инвес­тициите се сриват, а масата икономисти виж­дат прос­перитет и псуват комунизма. Само да припомня, че комуниз­мът беше преди 30 години. Крайно време е да си отворим очите и да видим, че проб­лемите са другаде. Ако не… кредити до дупка и това е. Васил Кен­дов, от фейс­бук страницата на автора

България

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие