Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Ренти носят 500 % доходност за собственици на ниви

Ренти носят 500 % доходност за собственици на ниви

Ренти носят 500 % доходност за собственици на ниви

Цените и рентите на земята в Добруджа гонят 2 700 лв. и 120 лв. за декар

Евен­туал­ното понижение на таваните на дирек­т­ните плащания от след­ващия прог­рамен период по никакъв начин няма да се отрази негативно върху пазара на земя, тъй като тя остава ценен актив и носи много по-висока доход­ност за хората. Това комен­тира пред­седателят на Бъл­гар­с­ката асоциация на соб­с­т­вениците на земедел­ска земя Стайко Стай­ков на семинар за тен­ден­циите в раз­витието на пазара през след­ващите години. В момента от бан­кови депозити човек не може да получи такава доход­ност. Заради рен­тите при земята доход­ността може да дос­тигне 500% на определени места, добави Велина Пей­чева, зам.-председател на Асоциацията. По данни на Асоциацията през 2018 г. цените на земите са продъл­жили да рас­тат. Отчита се ръст от 5% средно за страната спрямо 2017 г. Прог­нозите за 2019 г. пов­тарят тен­ден­цията от 2018 г. Пазарът ще следва ръста на инф­лацията и ще върви нагоре, посочи още Стайко Стайков.По данни на Асоциацията за 2018 г. най-високи са били цените на земята в Доб­ричко, като са се движели между 2 000 и 2 700 лева за дка. Сделки там обаче рядко се случ­ват. Най-ниски са цените в Кър­джалийско – 400600 лева за дка, Хас­ков­ско – 600850 лева за дка, и Пер­нишко – 500800 лева за дка. Пос­къп­ване има и на земята във Видин­ско и Северна Бъл­гария, като основ­ните причини са в това, че там падат повече валежи и доход­ността от сел­с­кос­топан­с­ката продук­ция е висока. За раз­лика от Южна Бъл­гария, където основно се гледа слън­чог­лед, на север се гледа и царевица, така че земята там носи по-висока стой­ност за арен­датори и соб­с­т­веници на земя.Това се пот­вър­ж­дава и раз­мера на рен­т­ните плащания. Най-високи са позициите отново в Доб­ричко – между 80 и 120 лева за дка. Ниски са рен­тите в Софийско – между 25 и 40 лева, и Кър­джалийско – отново 2540 лева. За съжаление, в Бъл­гария няма големи инвес­титори, нап­ротив, чуж­дите инвес­титори през пос­лед­ната година все по-често се отказ­ват и продават закупените имоти, посочи Стай­ков. Основ­ният проб­лем е несигур­ността по отношение на законодател­с­т­вото, което за пос­лед­ните пет години така и не беше променено. Според екс­пер­тите пос­лед­ният вариант на проек­тозакон за земята, чието приемане беше отложено за пореден път от пар­ламента, показва, че в закона има колизия в прав­ната норма и основни тек­с­тове противоречат дори на Кон­с­титуцията, посочи Велис­лава Монева, член на Асоциацията.

България

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...