Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22092020

Брой 181, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 70% от българите искат да отдаваме по-малко значение на парите

70% от българите искат да отдаваме по-малко значение на парите

70% от българите искат да отдаваме по-малко значение на парите

Бъл­гария е сред дър­жавите, в които пер­с­пек­тивата за по-малко материалис­тично бъдеще се оценява високо. 71% от запитаните бъл­гари дек­ларират, че ще е добре, ако в близко бъдеще парите имат по-малко значение, 11% смятат, че ще е лошо, а още тол­кова — че няма да има никакво значение. Останалите не могат да преценят. Изводите са от ежегод­ните глобални изс­лед­вания на светов­ната асоциация „Галъп интер­нешънъл“. Дан­ните за това какво значение отдават хората на материал­ните притежания и парите по света и у нас са обоб­щени от „Галъп интер­нешънъл“ за Бъл­гар­с­ката национална телевизия. Организацията зададе по света екс­перимен­тал­ния въп­рос дали би било по-добре, или по-зле, ако в близ­кото бъдеще започне като цяло да се отдава по-малко важ­ност на парите и материал­ните притежания. Делът на бъл­гарите, които оценяват подобна пер­с­пек­тива положително над­вишава сред­ния за света с 10 процен­тни пун­кта. А този на негатив­ните отговори е двойно по-малък от сред­ния за света. Това пос­тавя Бъл­гария сред дър­жавите, в които хората са в голяма степен склонни, макар и дек­ларативно, да оставят материал­ното нас­т­рана. Сред нашите съседи един­с­т­вено гръц­кото общес­тво над­минава нашето по този показател. Въп­росът е абс­т­рак­тен и може да се чете по много начини, но явно личи, че, поне на думи, повечето хора по света биха искали материал­ното да не е тол­кова важно. Повечето хора по света смятат, че ще е хубаво да се отдава по-малка важ­ност на материал­ните притежания и парите. Бъл­гария е сред водещите страни в това отношение. 60% от светов­ното население отговаря, че би било добре, 21% смята, че това би било лошо, а 14% заявяват, че няма значение. Останалите 5% не могат да дадат отговор. Европа и Северна Америка са сред регионите, в които пос­тавянето на материал­ното на заден план се приема в най-голяма степен като нещо добро. Като цяло подобно отношение е регис­т­рирано и в по-голямата част от дър­жавите по целия свят. В Азия и Африка обаче отговорите „ще бъде по-добре“, макар и мнозин­с­тво, са със срав­нително по-малък дял. Това би могло да се обясни с факта, че по-богатите и раз­вити общес­тва могат да си поз­волят в по-голяма степен да мис­лят цен­нос­тно и да оставят парите и материал­ното на заден план, тъй като не изпит­ват тол­кова силно тях­ната липса.

България

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...