Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22092020

Брой 181, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Рязък спад на промишленото производство през юни

Рязък спад на промишленото производство през юни

Рязък спад на промишленото производство през юни

Най-голямо намаление и на месечна, и на годишна база НСИ регистрира в добивната промишленост

През юни промиш­леното произ­вод­с­тво в Бъл­гария рязко спадна с 3,6% на годишна база, като на месечна база намалението на сезонно изг­ладения индекс намалява с 1,9%, става ясно от дан­ните на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ). През юни намаление спрямо месец по-рано НСИ регис­т­рира в добив­ната промиш­леност — с 12,5%, в произ­вод­с­т­вото и раз­п­ределението на елек­т­рическа и топ­лоенер­гия и газ — с 1,3%, и в преработ­ващата промиш­леност — с 1,2%. По-значителен спад в преработ­ващата промиш­леност се наб­людава при: произ­вод­с­т­вото на тютюневи изделия — с 33,4%, обработ­ката на кожи; произ­вод­с­т­вото на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм — с 13,8%, произ­вод­с­т­вото на дър­вен материал и изделия от него, без мебели — с 9,8%, произ­вод­с­т­вото на хар­тия, кар­тон и изделия от хар­тия и кар­тон — с 8,1%. По-съществено увеличение е регис­т­рирано при: произ­вод­с­т­вото на ком­пютърна и комуникационна тех­ника, елек­т­ронни и оптични продукти — с 9,5%, произ­вод­с­т­вото на тек­с­тил и изделия от тек­с­тил, без облекло — с 8,9%, ремонта и инс­талирането на машини и оборуд­ване — с 6,3%, произ­вод­с­т­вото на метални изделия, без машини и оборуд­ване — с 4,8%. На годишна база спад на индекса на промиш­леното произ­вод­с­тво, изчис­лен от кален­дарно изг­ладените данни, е отчетен в добив­ната промиш­леност — с 20%, в произ­вод­с­т­вото и раз­п­ределението на елек­т­рическа и топ­лоенер­гия и газ — с 4,6%, и в преработ­ващата промиш­леност — с 1,7%. По-значителен спад в преработ­ващата промиш­леност спрямо съот­вет­ния месец на пред­ход­ната година се наб­людава при: произ­вод­с­т­вото на тютюневи изделия — с 47,1%, на основни метали — с 21%, на облекло — с 11,8%, на дър­вен материал и изделия от него, без мебели — с 10,4%. Най-голямо увеличение е отчетено при: печат­ната дей­ност и въз­п­роиз­веж­дането на записани носители — с 15,2%, произ­вод­с­т­вото, нек­ласифицирано другаде — с 10,7%, произ­вод­с­т­вото на ком­пютърна и комуникационна тех­ника, елек­т­ронни и оптични продукти — с 10,3%.

България

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...