Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 277, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Бюджетите на 8200 домакинства ще определят новата линия за бедност догодина

Бюджетите на 8200 домакинства ще определят новата линия за бедност догодина

Бюджетите на 8200 домакинства ще определят новата линия за бедност догодина

Линията на бед­ност ще се изчис­лява по друга методика от 2020 г. Тя, освен това, ще се прилага и при изчис­ляването на месеч­ното под­помагане за хора с увреж­дания. Промяната се пред­лага от Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика. Проек­тът на методиката и мотивите на вносителя са пуб­ликувани за обсъж­дане на пор­тала за общес­т­вени кон­сул­тации. Сега дейс­т­ващата методика за определянето на линията на бед­ността се основава на статис­тичес­кото наб­людение на бюджетите на 3020 домакин­с­тва. Новата методика ще се базира на статис­тичес­кото наб­людение на бюджетите и условията на живот на 8200 домакин­с­тва, става ясно от мотивите на Минис­тер­с­т­вото за промяната. Ведом­с­т­вото ще следи и повече източ­ници на данни – Национал­ната аген­ция за приходите (НАП), Национал­ният осигурителен инс­титут (НОИ), Аген­цията за социално под­помагане (АСП). Ще се предос­тавят и индивидуални данни за социал­ните тран­с­фери за учас­т­ващите в извад­ката на изс­лед­ването. Сега дейс­т­ващата методика за определянето на линията на бед­ност е от 2006 г. и е актуализирана вед­нъж – през 2007 г., посоч­ват от Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика. В мотивите се посочва, че тя не отговаря на европейс­ките стан­дарти, а и социално-икономическите условия в страната са се променили оттогава. От ведом­с­т­вото под­чер­тават, че линията на бед­ност е 321 лева според сегаш­ната методика. Според пред­лагането изменение, обаче, тя би била 351 лева. При този раз­мер под прага са над 1,5 млн. души, което е 22% от населението на страната.

Култура

Мане - непризнаваният, аристократът, бохемът

Мане - непризнаваният, аристократът, бохемът

190 години от рождението на знаменития художник

Роден е на 23 януари 1832 г. в Париж, като пър­вороден син в семейс­т­вото на минис­тер­ски чиновн…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Денислава Глушкова на осминафинал при дебюта си в Мелбърн

Денислава Глушкова на осминафинал при дебюта си в Мелбърн

Младата българска тенисистка с втора победа на Откритото първенство в Австралия

Младата тенисис­тка Денис­лава Глуш­кова продъл­жава с великолепн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Гоце беше войвода на войводите...

Гоце беше войвода на войводите...

Историята на последната снимка на Гоце Делчев, направена през февруари 1903 г. в пещерата Капе в подножието на планината Али Ботуш

През 1929

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...