Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) „Росатом“ подаде заявление за участие в проекта АЕЦ „Белене“

„Росатом“ подаде заявление за участие в проекта АЕЦ „Белене“

„Росатом“ подаде заявление за участие в проекта АЕЦ „Белене“

Руската държавна корпорация спази установените срокове, съобщават от енергийното министерство

Рус­ката дър­жавна кор­порация „Росатом“ подаде заяв­ление за учас­тие в процедурата за избор на стратегически инвес­титор по проекта АЕЦ „Белене“, съоб­щават от Минис­тер­с­т­вото на енер­гетиката. В рам­ките на процедурата за избор на стратегически инвес­титор по проекта АЕЦ „Белене“, дър­жав­ната кор­порация „Росатом“ подаде заяв­ление за учас­тие в установените срокове. Заяв­лението бе прието от Национал­ната елек­т­рическа ком­пания на Бъл­гария, пише в съоб­щението. Investor.bg припомня, че до днес (19 август) се приемат кан­дидатурите на желаещите да учас­т­ват в проекта за стратегически инвес­титор за строежа на АЕЦ „Белене“. Според “Хоризонт“ заявка е подадена и от Корейс­ката хид­рояд­рена ком­пания, а до края на вчераш­ния ден ще се включат още Китайс­ката национална ядрена кор­порация (CNNC). Като изпъл­нители на дей­ности, но не и инвес­титори, са се пред­с­тавяли френ­с­ката “Фраматом“ (бив­шата Areva) и “Дженерал елек­т­рик“. Като изпъл­нители на дей­ности, но не и инвес­титори, са се пред­с­тавяли френ­с­ката “Фраматом“ (бив­шата Areva) и “Дженерал елек­т­рик“. Въз­можно е стратегичес­ките инвес­титори да се обединят с някои от тези, които искат да предос­тавят оборуд­ване, стана ясно от думите на енер­гий­ния минис­тър Теменужка Пет­кова преди дни. Процедурата за избор на стратегически инвес­титор по проекта АЕЦ „Белене“ бе пуб­ликувана на 22 май 2019 г. в Официал­ния вес­т­ник на Европейс­кия съюз. Срокът за прик­люч­ване на процедурата е 12 месеца от датата на пуб­ликуване. Правител­с­т­вото започна процедурата за избор на стратегически инвес­титор през май в опит да прид­вижи спрения през 2012 г. проект, след като беше осъдена от Русия да плати над 1 млрд. лева за поръчано оборуд­ване, без да има окон­чателен договор. В условията към потен­циал­ните инвес­титори е записано, че проек­тът трябва да се осъщес­тви на изцяло пазарен прин­цип — без договори за задъл­жително изкупуване на енер­гията от бъл­гар­с­ката дър­жава, без преферен­циални цени за изкупуване на елек­т­ричес­ката енер­гия, без договори за раз­лика, без предос­тавяне на дър­жавни и на кор­поративни гаран­ции или други непазарни механизми за гаран­тиране на инвес­тицията.

България

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...