Сметките за парно в София нараснали с 200 лв. за сезона!

Сметките за парно в София нараснали с 200 лв. за сезона!

Смет­ките за парно в София се увеличили с 200 лв. за сезона. Така изг­лежда кар­тин­ката при най-масовите апар­таменти в столицата — имотите между 5070 кв. м. Дан­ните са на фирма за топ­линно счетовод­с­тво, която обс­лужва 180 000 жители на столицата. Почти 60% от клиен­тите ще получат израв­нителни сметки за доп­лащане, а на 40% ще им бъдат въз­с­тановени суми, отчете от фир­мата на специална прес­кон­ферен­ция. Повечето клиенти имат раз­лика в сумите между 10 и 100 лв. 1588 са неот­четените клиенти тази година, които не са осигурили дос­тъп за отчет, като тех­ният брой намалява значително. Смет­ките обаче се увеличават. За най-малките жилища до 50 кв. м тя е средно 467 лв. общо за отоп­ление и топла вода за 12 месеца – от 1 май 2018 г. За най-масовите жилища до 70 кв. м. тя е 721 лв. При двете групи има пос­къп­ване от над 20%. За най-големи имоти, които са над 70 квад­рата, средно за топла вода и отоп­ление смет­ките са общо 977 лв., което е с близо 270 лв. повече. Три са причините за това – пос­къп­ването на топ­лин­ната енер­гия с 15%, както и по-дългият и студен отоп­лителен сезон. Той е бил с 6 дни повече и с около градус по-мразовит, обясни изпъл­нител­ният дирек­тор на фхир­мата Милена Стоянова.