Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря12082020

Брой 152, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65987 BGN1 GBP = 2.17694 BGN1 CHF = 1.82056 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Властта:Забравете за 1000 лв. минимална заплата

Властта:Забравете за 1000 лв. минимална заплата

Властта:Забравете за 1000 лв. минимална заплата

Има сигнали за настъпваща рецесия, най-вече в машиностроенето, алармира социалният министър Бисер Петков

Не е реалис­тично след­ващата година да се вдигне раз­мера на минимал­ната работна зап­лата до 1000 лв., за което нас­тояват син­дикатите. Това каза пред Нова телевизия социал­ният минис­тър Бисер Пет­ков. “Няма как да имаме 1000 лв. минимална зап­лата при средна зап­лата за страната от 1260 лв.“, добави той. Според него има сиг­нали за нас­тъп­ваща рецесия, най-вече в машинос­т­роенето. “Пазарът на труда показва рекор­дно високи нива на заетост за пос­лед­ното тримесечие“, каза Пет­ков и добави, че в минис­тер­с­т­вото се работи по под­готов­ката на нова Стратегия за заетостта. „Тя ще влезе в сила от 2021 г. Съз­дадена е работна група. Това, към което ще насочим усилията си, е да активизираме кол­кото може повече хора от т. нар. неак­тивни. Ще работим и за повишаването качес­т­вото на работ­ната сила”, добави той. Пет­ков под­черта, че вече има сериозни кризи в някои професии и посочи за пример лип­сата на медицин­ски сес­три и акушери. Относно протес­тите на родители срещу промените в два закона — за социал­ните услуги и за зак­рила на детето, Пет­ков комен­тира, че не раз­бира защо фокусът на дис­кусията в общес­т­вото е върху нещо което го няма. Няма Национална стратегия за детето, имаше проект, който беше оттег­лен още на етап общес­т­вени кон­сул­тации. Когато този проект предиз­вика тези страхове той беше оттег­лен“, каза той относно опасенията на родители, че може да се стигне до отнемане на деца. Според социал­ния минис­тър промените в законодател­с­т­вото, които ще влязат в сила от 2020 г., са тер­минологични. Той даде пример с тер­мина “резиден­тен тип“, който се променя на “резиден­тна услуга.“ “Не приемам съм­ненията, че в промените на Закона за социал­ните услуги са прокарани положения от спряната Стратегия за детето. Това категорично е несъс­тоятелно“, каза Пет­ков.

България

Култура

„Пор­тал на два свята“ — Цари Мали град

Оперният фестивал се иткрива на 29 август с “Янините девет братя“

Софийс­ката опера и балет се готви за отк­риването на новия си фес­тивал „Порт…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Потен­циалът на нашия отбор е много по-голям, заяви Херо

Треньорът на Берое Димитър Димитров-Херо заяви, че потен­циалът на водения от него тим е много по-голям. „Сигурно раз­ликата с Лев­ски отп­реди …

Прочети още:

Loading...

Свят

Кървави сблъсъци в Беларус при протестите след изборите

Кър­вави сблъсъци в Беларус при протес­тите след изборите

Опозиционната лидерка Светлана Тихановска пристигна в Литва, след като е била задържана в в Минск за седем часа

Най-малко един човек е загина…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...