Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет07082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Започват плащанията по Преходната национална помощ за животновъдите

Започват плащанията по Преходната национална помощ за животновъдите

Планирано е до края на тази сед­мица да започ­нат плащанията по Национал­ната преходна помощ за говеда, овце-майки и кози-майки, които не са под селек­ционен кон­т­рол, каза Мария Белова, пред­седателят на пар­ламен­тар­ната Комисия по земеделието и храните, по време на среща с фер­мери, съобщи Burgasinfo.com. Мария Белова присъс­тва на дис­кусия със земедел­ски произ­водители и живот­новъди в Сун­гур­ларе, където голяма част от питанията засягаха изп­лащането на суб­сидиите от Дър­жавен фонд „Земеделие” (ДФЗ). Народ­ният пред­с­тавител допълни, че през ноем­ври ще бъдат изп­латени сред­с­т­вата по дър­жав­ната помощ de minimis. По план на 1 декем­ври ще започне изп­лащането и по всички схеми по обвър­заната под­к­репа за животни на 100%. Мария Белова цитира данни, според които през 2018 г. броят на месодай­ните крави е нарас­нал повече от два пъти спрямо 2014 г. За същия период броят на месодай­ните овце е нагоре с 39 %, на биволите – с 39 %, а на свинете – с 15%. На дневен ред бяха и основ­ните проб­леми в сек­тор „Лозар­с­тво” и въз­мож­ността дър­жавата да под­помогне произ­водителите. „Община Сливен беше сред пър­вите, които стар­тираха охрана на земедел­с­ките земи – едно облек­чение за произ­водителите в региона. Съвет­вам и тук в Сун­гур­ларе да организирате тази вид дей­ност в близ­ките месеци“, каза Мария Белова.

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...