Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Тревога: Масов отказ от пчеларството

Тревога: Масов отказ от пчеларството

Тревога: Масов отказ от пчеларството

Неблагоприятната тенденция се засилва, предупреждава пчелар от Добруджа

Пчелар от Доб­рич под­готвя отворено писмо до минис­търа на земеделието Десис­лава Танева, с което да насочи вниманието към една от тревож­ните тен­ден­ции в сек­тора – масовият отказ от пчелар­с­т­вото. ​​​„Болно ми е, когато почти всеки ден мои колеги взимат теж­кото решение да продадат пчелите си и да се откажат”, споделя Красимир Кос­тадинов. Повече от двадесет години той отг­лежда 240 пчелни семейс­тва по поречието на Суха река в Доб­ричка област. „Имам поз­нати, които изос­тавиха соб­с­т­вените си пчелини и отидоха да работят в Тур­ция и Нор­вегия. Оказва се, че им е по-изгодно да работят там като пчелари, откол­кото сами да произ­веж­дат пчелен мед у нас, да имат соб­с­т­вен биз­нес”, допълва още Кос­тадинов. Поред­ната неп­риятна новина е за продаж­бата на 200 кошера от негов колега. „Това ме накара да потърся вариант да сиг­нализирам до управ­ляващите, да потърся начин да се чуе гласът на обик­новения пчелар”, емоционално заяви дъл­гогодиш­ният стопанин. Красимир смята, че тази тревожна тен­ден­ция ще се задъл­бочава, тъй като проб­лемите в сек­тора се трупат с годините и остават нерешени. „Да сте чували някой да търси да купи пчели и кошери? Не, нали. Докато вес­т­ниците са пълни с обяви за продажба на по 100200-250 дейс­т­ващи пчелни семейс­тва. Това е много тъжно”, не крие бол­ката си стопанинът. В тър­сене на по-добри доходи и условия младите пчелари или бягат в чуж­бина, или се преориен­тират към друга по-доходоносна дей­ност. Изчис­ленията показ­ват, че е по-изгодно да работиш на зап­лата, вместо да отг­леж­даш 200 пчелни семейс­тва. „Трудът на пчеларя се обез­ценява, същото става и с меда и пчел­ните продукти”, категоричен е още Красимир и посочва проб­лемите: „Първо – изис­ква се много за произ­вод­с­т­вото на качес­т­вен мед, второ – цената на килог­рам мед е много ниска, трето — огромни са усилията за опаз­ването на пчелите”. Самият той е категоричен, че ако трябва да се издържа само от пчелар­с­тво, ще трябва да намали най-малко 10 пъти пчелина си и да си остави 20-ина кошера. Още преди година Красимир Кос­тадинов излезе с редица пред­ложения за промени в пчелар­с­кия сек­тор, които сега ще бъдат посочени в отвореното писмо до МЗХГ. Едно от тях е за начина на суб­сидиране, който да бъде свър­зан с произ­ведената продук­ция. Така няма да се получава изк­ривяване в сек­тора, като сред­с­т­вата отиват само в най-големите пчелини, а ще се стимулира произ­вод­с­т­вото. Друго пред­ложение на пчеларя е да се съз­даде стан­дарт „Бъл­гар­ски пчелен мед”. Този продукт трябва да бъде добит у нас и задъл­жително да отговаря на определени качес­т­вени показатели, които да се докажат в сер­тифицирана лаборатория. Така няма да се допусне смес­т­ването на бъл­гар­с­кия мед с внесен от Украйна или Китай и да се срине както качес­т­вото, така и цената, пише Галина НЕД­КОВА от Агри.Бг.

България

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие