Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Горанов тайно подписал и България да иска СО2 данък върху самолетните билети

Горанов тайно подписал и България да иска СО2 данък върху самолетните билети

Горанов тайно подписал и България да иска СО2 данък върху самолетните билети

Финансовият министър се оправда, че сложил подписа си след решение на правителството

Твърде рано е да кажем дали дек­ларацията, инициирана от холан­д­с­кото правител­с­тво за авиацията ще се отрази на цената на самолет­ните билети. Това каза минис­търът на финан­сите Владис­лав Горанов пред жур­налисти, предаде Аген­ция “Фокус“. Повод за комен­тара му е пост в социал­ните мрежи на евродепутата Радан Кънев, според който Горанов тайно е под­писал от името на Бъл­гария “общо политическо изяв­ление“. Докумен­тът има под­к­репата и на финан­совите минис­три на Швеция, Гер­мания, Фран­ция, Италия, Дания, Люк­сем­бург, Бел­гия и Нидер­лан­дия, като в него се призовава Европейс­ката комисия да пред­п­риеме дейс­т­вия за данъчно облагане на самолет­ните полети. „Без да оспор­вам необ­ходимостта от намаляване на СО2 емисиите от авиационен тран­с­порт, съм убеден, че мяс­тото на Бъл­гария не е в тази коалиция“, написа Кънев във Facebook. Според него интересът на бъл­гар­с­ките граж­дани е обратен на пред­лаганите политики по множес­тво сериозни съоб­ражения. Според Горанов обаче твър­дението е спекулативно. “Бъл­гария се присъедини към една дек­ларация, инициирана от холан­д­с­кото правител­с­тво, в която се кон­с­татира, че авиацията като биз­нес в Европа и в световен мащаб генерира огромен обем от въг­лерод­ните емисии. Самата дек­ларация отп­равя апел към ЕК да изготви анализ и да пред­ложи на пар­ламента и на съвета въз­можно решение в посока ограничаване или облагане на дей­ността на авиацион­ните оператори във връзка с емисиите, които този биз­нес генерира“, обясни финан­совият минис­тър. По думите му е твърде рано и не може да се нап­рави оценка дали комисията ще пред­ложи такова решение. „Дек­ларацията е заяв­ление от тези 8 дър­жави към комисията, но дали тя ще се съг­ласи да раз­работи подобен анализ и да пред­ложи законодателно решение, е въп­рос на преценка на самата ЕК. Оттам нататък този проект на документ, ако се под­готви от комисията, ще мине естес­т­вения си законодателен път между Европейс­кия съвет или ЕП и би могло да стане законодателно решение само ако дър­жавите членки се обединят около него“, обясни още Горанов и добави, че решението за под­пис­ване на дек­ларацията от бъл­гар­ска страна е взето на ниво Минис­тер­ски съвет, отбелязва Инвестор.БГ.

България

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие