Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) КНСБ хвали властта за Бюджет 2020

КНСБ хвали властта за Бюджет 2020

КНСБ хвали властта за Бюджет 2020

Имаме около 1,2 млрд. лв. повече раз­ходи за социални и здравни плащания догодина, което е добър знак, комен­тира вчера президен­тът на КНСБ Пламен Димитров.В същото време кон­федерацията поиска повече пари за специалис­тите в дет­с­кото здравеопаз­ване, за асис­тен­тите във ВУЗ, за социал­ните работ­ници, както и под­помагане на “енер­гийно“ бед­ните на среща в пар­ламента с групата на ГЕРБ. Тя е традиционна между двете четения на проек­тобю­джета за след­ващата година. От син­диката са нас­тояли за промени в сис­темата на пен­сион­ното осигуряване, така че да има законова въз­мож­ност и условия пен­сионерите с най-ниски пен­сии да дос­тиг­нат жиз­нения минимум, без това да изк­ривява сис­темата — чрез сис­темата на социал­ното под­помагане — енер­гийни, водни помощи, да бъдат под­помог­нати. Това съобщи след раз­говорите пред­седателят на пар­ламен­тар­ната бюджетна комисия Менда Стоянова, предава БТА. Тя отбеляза, че между двете четения не може да има големи промени в бюджета, но това, което е въз­можно да се нап­рави, ще бъде анализирано и управ­ляващите ще се опитат да пред­ложат като тек­с­тове. Остана недоуредено в здравеопаз­ването да бъдат намерени допъл­нително 7 млн. лева за здрав­ните специалисти в училищ­ното и дет­с­кото здравеопаз­ване, дет­с­ките кухни, градини, за да получат и те от 1 януари 2020 г. 900 лв. стар­това зап­лата, обясни Димит­ров. За земеделието са необ­ходими още около 20 млн. лв. за пок­риване на “влачените“ дефицити през годините. От КНСБ искат още младите преподаватели, асис­тен­тите във ВУЗ, които са малко над 5000, от януари да вземат зап­лата, сходна на стар­товата на младите учители в сред­ното образование — около 1083 лева. В сис­темата на социал­ните услуги положението е доста тежко заради ниски зап­лати, пер­соналът е зас­таряващ и десет­п­роцен­т­ното увеличение на зап­латите в бюджет­ния сек­тор не е дос­татъчно, твър­дят още от независимите син­дикати. Те нас­тояват повишението в сек­тора да е 20 на сто, за което ще са необ­ходими допъл­нително около 22 млн. лева. Необ­ходимо е да се намери “дъл­гият хоризонт“ за допъл­ване на доходите на хората с ниски въз­наг­раж­дения, защото от след­ващата година се очаква либерализация на услуги, сред които и енер­гий­ните /най-вероятно от 1 юли/, посочи президен­тът на КНСБ. По думите му това означава увеличение на цените на тока, затова трябва да бъде пред­видена допъл­нителна мярка и механизъм за под­к­репа на социално слабите, заяви той.

България

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие