Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Синдикатите ще протестират въпреки обрата за болничните

Синдикатите ще протестират въпреки обрата за болничните

Синдикатите ще протестират въпреки обрата за болничните

Крайно време е българското правителство да разбере, че не може да се подиграва с хората и да си прави експерименти, посочват от стачните комитети

Двете син­дикални организации — КНСБ и КТ „Под­к­репа“, ще протес­тират в края на месеца, дори и ако пред­ложението от 1 януари 2020 г. пър­вият ден от бол­нич­ните да бъде за сметка на работ­ника, не бъде внесено официално. Това обявиха пред жур­налисти пред­седателите на национал­ните стачни комитети на КТ „Под­к­репа“ и на КНСБ Любка Геор­гиева и Тодор Капитанов, предава БТА. Те посочиха, че вече организират общ стачен комитет. Струк­турите са в готов­ност за национални протес­тни дейс­т­вия. По думите им, крайно време е бъл­гар­с­кото правител­с­тво да раз­бере, че не може да си играе с нер­вите на бъл­гар­с­ките граж­дани, не може да се подиг­рава с хората и да си прави екс­перименти. БНР научи, че най-вероятно акцията ще бъде на 28 ноем­ври, т.е. идния чет­вър­тък. И ще бъде под фор­мата на митинг пред МС. По-рано вчера премиерът Бойко Борисов обяви, че пред­ложението пър­вият ден от бол­нич­ните да не се плаща на работ­ника няма да бъде внесено в Народ­ното съб­рание. Премиерът каза, че темата ще бъде обсъдена в Национал­ния съвет за трис­т­ранно сът­руд­ничес­тво, както и други важни социални въп­роси като ТЕЛК решенията. “Не можем да оставим 2 милиона бъл­гари да работят мак­симално, а другите пок­рай тях да се измък­ват“, е казал Бойко Борисов по въп­роса за бол­нич­ните лис­тове. Пред­ложението дойде след заседание на Коалицион­ния съвет миналата сед­мица с мотива, че така ще се пресекат злоупот­ребите. Ден по-късно управ­ляващите нап­равиха уточ­нението, че промяната няма да засегне бол­нични за гледане на дете и при трудова злополука. Кон­к­ретни тек­с­тове за законови промени обаче досега не са пред­с­тавени. Меж­дув­ременно син­дикатите обявихa, че се обединяват в под­готов­ката за протести и стачки, а учители зап­лашиха, че ще спрат да влизат в час. Син­дикатите няма да отменят този протест, за да покажат и на работодателите, тези, които по думите на вицеп­резидента на КТ “Под­к­репа“ Йоанис Пар­тениотис, са инициирали цялата тази какафония, че бъл­гар­с­кият работ­ник не работи само в дър­жавни дружес­тва и когато се засягат права на работ­ниците, час­т­ният сек­тор също ще излезе да се защити. “През всич­ките тези години ние много пъти сме вяр­вали на думи, а в след­ващия момент се оказва, че за пореден път са ни под­х­вър­ляли някаква идейка, този път сме решили, че ще продъл­жим с нашата под­готовка и ще нап­равим национален протест“, заяви Любка Геор­гиева. Тя посочи, че вече втора сед­мица нер­вите на бъл­гар­с­ките граж­дани са опънати до краен предел. “Ще нап­равим този протест, за да им кажем, че повече не бива да си правят екс­перименти с хората на Бъл­гария, не бива да наричат мошеници и измам­ници тези, които най-много доп­ринасят за повишаването на БВП“, заяви Геор­гиева. Син­дикалис­тите вече са нап­равили общ стачен комитет и са в готов­ност за национални протес­тни дейс­т­вия. “Да се надяваме, че тези, които трябва да чуят нашите решения, ще имат уши и ще ни чуят“, заяви Геор­гиева. На вчерашото заседание на национал­ните стачни комитети са обсъдени всички нерешени проб­леми, нат­рупани през пос­лед­ните години и пос­тавяни на бъл­гар­с­ките правител­с­тва отдавна, не само този с бол­нич­ните, каза Любка Геор­гиева. След резул­татите от срещата на лидерите на син­дикатите с премиера и от очак­вания спешен Национален съвет за трис­т­ранно сът­руд­ничес­тво ще бъдат набелязани кон­к­ретни дейс­т­вия. Син­дикатите очак­ват от двете срещи гаран­ции, че пред­ложението за неп­лащане на пър­вия ден от бол­нич­ните, ще бъде отменено, каза Тодор Капитанов. Син­дикалис­тите обаче уточ­ниха, че на този етап още не е определено дали и кога ще има среща с премиера, официално нищо не се знае. Не е определена и датата за евен­туален НСТС. Капитанов съобщи, че са изгот­вени позиции от всички струк­тури на КНСБ и КТ “Под­к­репа“, които ще бъдат изп­ратени до премиера и до Народ­ното съб­рание. В отговор на въп­рос как комен­тира думите на премиера, че син­дикатите са във въз­торг, че минимал­ната пен­сия ще стане 250 лева, Любка Геор­гиева попита вижда ли се такъв въз­торг, изписан по лицата им. Тя посочи, че иска от премиера план-сметка как с 250 лева за месец бъл­гар­ски пен­сионер може да изкара без­п­роб­лемно, така че да дочака и след­ващите 250 лева. По думите й син­дикатите привет­с­т­ват, когато се правят стъпки за повишаване на доходите — на пен­сионери, на учители, но за тях това не е дос­татъчно. Има сек­тори, към които никой не пог­лежда, каза Геор­гиева и даде пример със социал­ните работ­ници, които гот­вят стачка.

България

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие