Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Банки се оправдават за скъпите такси с евродиректива

Банки се оправдават за скъпите такси с евродиректива

Банки се оправдават за скъпите такси с евродиректива

Европейска дирек­тива, която влиза в сила от 15 декем­ври, изис­ква тран­с­г­ранич­ните преводи на пари да се так­суват в раз­мера, който се прилага при национал­ните преводи. В оцен­ката на въз­дейс­т­вие, изгот­вена към новия европейски рег­ламент, е посочено, че същес­т­вува риск бан­ките да нап­равят опит да ком­пен­сират част от загубите си, като увеличат раз­мера на так­сите за национални операции или так­сите за обс­луж­ване на сметки. Това съобщи пред БНР Десис­лава Николова от финан­совия сайт „Моите пари”.Предупреждение за вдигането на так­сите може да се види на интер­нет страниците на част от бан­ките. Десис­лава Николова обясни пред национал­ното радио, че так­сата за през­г­раничен превод в страна членка от Европейс­кия съюз, след влизането в сила на тази дирек­тива, не трябва да над­вишава 35 лв. „Всъщ­ност, това е раз­мерът на так­сата в момента за мес­тен превод, нареден през сис­темата на БИСЕРА”, допълни Николова. Тя смята, че пос­къп­ването може да бъде ком­пен­сирано с интер­нет бан­киране. Бан­керът Левон Хам­пар­цумян посочи в ефира, че извър­ш­ването на тран­с­г­ранични преводи с модерни дигитални сред­с­тва е относително евтино. „Същев­ременно пър­воначал­ната инвес­тиция си е там. Да имаме бан­ковата си сметка в телефона, онлайн, струва пари, това съз­дава кон­курен­ция и изис­ква инвес­тиция”, обясни той. Той добави, че се намираме в период на много ниски лихви върху нашите пари. „Нека не заб­равяме, че икономиката расте вече шеста година, това е доста дълъг период. Ние не можем да пред­с­кажем една криза, пред­полага се, че ще има обръщане на икономичес­кия цикъл”, обясни Хам­пар­цумян.

България

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...