Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Няма да има удръжки по запори върху пенсиите под 610 лв.

Няма да има удръжки по запори върху пенсиите под 610 лв.

Няма да има удръжки по запори върху пенсиите под 610 лв.

Лицата, върху чиито пен­сии са наложени запори, ще имат промяна в раз­мера на удръж­ката, в резул­тат от определения нов раз­мер на минимал­ната работна зап­лата за страната, който от 1 януари 2020 г. е 610 лв. Това съоб­щиха от НОИ. Съг­ласно установеното в Граж­дан­с­кия процесуален кодекс, принудително изпъл­нение може да бъде насочено само върху пен­сии с месечен раз­мер над минимал­ната работна зап­лата, т.е. от по-ниските пен­сии не могат да се правят удръжки. Раз­мерите на удръж­ките от пен­сиите, за които е допус­тимо налагането им, също се определят в зависимост от минимал­ната работна зап­лата за страната. Посочените ограничения не се прилагат за задъл­жения от изд­ръжка. Пен­сионерите, попадащи в тази група, ще получат пен­сиите си след 7 януари 2020 г. в зависимост от начина на изп­лащането им — с пен­сионен запис, ако се изп­лащат чрез пощен­ска стан­ция, или с допъл­нителен превод по лич­ната сметка, ако се изп­лащат чрез банка или друг дос­тав­чик на платежни услуги. Изп­лащането на пен­сиите за януари ще започне утре и ще продължи до 20 януари.

България

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...