Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 300 учебни автомобили блокираха София

300 учебни автомобили блокираха София

300 учебни автомобили блокираха София

Около 300 учебни автомобила от раз­лични градове на страната пар­кираха вчера на площад “Алек­сан­дър Батен­берг“ в София, като блокираха движението от президен­т­с­т­вото до рус­ката цър­ква. Поводът бе протест на предавателите по авто-мото под­готовка. Те са против пред­лаганите промени в наред­бата за обучение на любители шофьори, която пред­вижда учеб­ните часове да се увеличат от 31 на 42. Освен това се планира и въвеж­дане на по-строг елек­т­ронен кон­т­рол. Автоин­с­т­рук­торите под­чер­таха, че всеки, които не се чув­с­тва под­гот­вен, може да вземе допъл­нителни часове. Освен това задъл­жително се полагали такива за скъсаните на изпита кан­дидати за книжка. Що се отнася до елек­т­рон­ния кон­т­рол, недоволни са от допъл­нител­ните раз­ходи, които трябва да нап­равят, като подозират и коруп­ционна схема с избора на дос­тав­чик на оборуд­ването. Протес­тиращите посочиха, че причината нови водачи да предиз­викат тежки катас­т­рофи не е у инс­т­рук­торите, а у тези, които ги пус­кат на изпита (служители на минис­тер­с­тво на тран­с­порта) и извър­ш­ват пос­лед­ващия кон­т­рол — Пътна полиция. Стефан Мал­ков­ски от Национал­ния автоин­с­т­рук­тор­ски съюз посочи, че инс­т­рук­торите нас­тояват да под­лежат на кон­т­рол от минис­тер­с­т­вото на образованието, а не от минис­тер­с­т­вото на тран­с­порта, както е сега. “Ние не сме шофьори. Ние сме преподаватели“, обобщи той. Не всички автомобилни инс­т­рук­тори обаче са срещу пред­лаганите промени. През миналото лято пред­с­тавители на няколко организации се изказаха в под­к­репа на новос­тите.

България

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...