Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) На предпоследно място сме в ЕС по болничен престой, отчита Евростат

На предпоследно място сме в ЕС по болничен престой, отчита Евростат

На предпоследно място сме в ЕС по болничен престой, отчита Евростат

Въп­реки че броят хос­питализации в Бъл­гария е много висок и расте всяка година, страната ни се задържа на пред­пос­ледно място сред дър­жавите от Европейс­кия съюз по брой дни бол­ничен прес­той. Това показ­ват данни на Еврос­тат за 2017 г., пуб­ликувани вчера. Бъл­гария е сред дър­жавите в ЕС с най-нисък среден прес­той на хос­питализирани пациенти в бол­ница. Сред­ната продъл­жител­ност на прес­тоя в лечебно заведение у нас през 2017 г. (пос­лед­ната година, за която са налични данни) е 5,3 дни, сочи статис­тиката. Показателят беше същият и през 2016 г. Сред дър­жавите членки на ЕС сред­ната продъл­жител­ност на прес­той в бол­ница варира от 4,5 дни в Холан­дия (данни за 2016 г., изк­люч­ват всички бол­ници за дъл­гос­рочен прес­той) и 5,5 дни в Дания до 9,1 дни във Фран­ция, 9,6 дни в Чехия и 9,8 дни в Унгария. Сред страните, които не са членки на евросъюза, налич­ните данни показ­ват ниска средна продъл­жител­ност на прес­тоя в бол­ница за Тур­ция (4,2 дни, данни за 2016 г.) и висока средна стой­ност за Сър­бия — 9,7 дни. Сред­ната продъл­жител­ност на бол­нич­ния прес­той намалява в повечето дър­жави членки на ЕС за периода 20122017 г., вижда се от европейс­ката статис­тика. Тен­ден­цията на намаление на времето, прекарано от пациен­тите в бол­нич­ните заведения, е видна в близо половината от дър­жавите членки на ЕС. Най-големият спад е бил във Фин­лан­дия, където спадът е от 10,6 дни на 7,8 дни между 2013 и 2017 г. Други 11 дър­жави членки са регис­т­рирали увеличение в дните бол­ничен прес­той за този период. Най-голямо е увеличението във Фран­ция (от 5,7 дни до 9,1 дни).

България

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие