Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб26092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Съдът задължи БАБХ да предостави данни за парите за изгаряне на животински отпадъци

Съдът задължи БАБХ да предостави данни за парите за изгаряне на животински отпадъци

Антикоруп­цион­ният фонд (АКФ) осъди Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) да предос­тави инфор­мация за отчетените месечни количес­тва обез­в­редени животин­ски отпадъци и месеч­ните суми, изп­латени от инс­титуцията на фир­мите с инсинератори – “Син кръст“ ЕООД и “Еко БГСЖПЕООД. До решението на Админис­т­ратив­ния съд в София се стигна след жалба на АКФ, породена от отказа на БАБХ да предос­тави дан­ните. Според съда лип­с­ват как­вито и да било мотиви, обос­новаващи твър­денията на БАБХ, че исканата инфор­мация, пред­с­тав­лява тър­гов­ска тайна и раз­к­риването й би довело до нелоялна кон­курен­ция. От АКФ под­чер­тават, че от аген­цията по храните са нарушили Закона за дос­тъп до общес­т­вената инфор­мация, като “изобщо не са извър­шили преценка за наличие на над­деляващ общес­т­вен интерес“. “Съдът приема, че напълно “незаконосъоб­разно“ и “недопус­тимо“ БАБХ са изис­кали от заявителя да доказва над­деляващ общес­т­вен интерес. Съдът е категоричен, че от БАБХ изобщо не е тряб­вало да искат съг­ласие за раз­к­риване на инфор­мацията от фир­мите с инсинератори, а първо е след­вало да нап­равят преценка за наличие на над­деляващ общес­т­вен интерес, защото ако такъв е налице, съг­ласието на фир­мите изпъл­нители е без значение и дос­тъп трябва да се предос­тави“, пише АКФ в писмо до медиите. До делото се стигна след раз­с­лед­ване на Генка Шикерова от август 2019 г., в което се раз­к­риват множес­тво данни за нарушения на Закона за общес­т­вените поръчки, в резул­тат на което неп­равомерно са раз­ход­вани 30 млн. лева през 20182019 г. и са сключени договори за още 30 млн. лв. за 2020 г., мотивирани с извън­ред­ната и услож­нена епизоотична обс­тановка заради чумата по дреб­ните преживни животни, африкан­с­ката чума по свинете и птичия грип. В момента в БАБХ тече проверка на Аген­цията за дър­жавна финан­сова инс­пек­ция, започ­нала по сиг­нал на АКФ.

България

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...