Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 181, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Властта крие, че 93.5% от язовирите в селата са полупразни

Властта крие, че 93.5% от язовирите в селата са полупразни

Властта крие, че 93.5% от язовирите в селата са полупразни

Сушата не е само в Пер­ник и региона. Сушата е в цяла Бъл­гария. Сушата е в цяла Европа. Климатич­ните промени са глобални. Макар камерите на медии и новинар­с­ките емисии да са кон­цен­т­рирани върху политичес­кият отенък на събитията свър­зани с вод­ната криза в Пер­ник и язовир Студена, всъщ­ност проб­лемът е много по-дълбок и тепърва загубите ще са много големи. Проб­лемът не е само в климатич­ните промени и лип­сата на влаежи над 6 месеца, а е свър­зан и с безот­говор­ното изсичане на гори, което унищожава правил­ното влагозапасяване и под­поч­вените водни ресурси. Рис­кът от сушата и праз­ните язовири, на фона на лип­сата на валежи от сняг и аномално високите тем­ператури за Януари, пос­тавя под въп­рос агритех­ничес­ките мероп­риятия през пролетта, както и раз­витието на рекол­тата от зър­нени кул­тури и плодове през 2020-а година. По данни на Асоциация на бъл­гар­с­ките села (АБС), и по инфор­мация получена от над 130 кмет­с­тва, със­тоянието на вод­ните запаси в язовирите е на изк­лючително критично ниски нива. Сушата на прак­тика е засег­нала тежко 93.5% от язовирите в сел­с­ките и полуп­ланин­ски региони, сочат дан­ните от телефон­ните допит­вания и обходи по места. В същото време влас­тите крият тази инфор­мация, а медиите говорят само за водна криза в Пер­ник, пише сай­тът Selo.bg. Дъжд със стопан­ско значение не е валял от 26 юли 2019 г., а вод­ните резерви се изчер­п­ват стрем­г­лаво, тъй като лип­сва както изпъл­нението на национална кризисна стратегия, така и на отговор­ност от страна на инс­титуции, медии и общес­тво. Прог­нозата за месец януари и фев­руари също не се очер­тава благоп­риятна откъм валежи. Такива ще има едва към края на фев­руари и то нез­начителни по обем. Най-тежко е положението в цяла Северна Бъл­гария, особено в региона на Шумен, Раз­г­рад, Тър­говище, Велико Тър­ново, а също в региона на Стара Загора, Нова Загора, Сливен, Плов­див, Хас­ково, Свилен­г­рад, Ямбол.

България

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...