Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 181, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Официално: До 3 прасета в домашните кочини

Официално: До 3 прасета в домашните кочини

Официално: До 3 прасета в домашните кочини

От 17 януари 2020 г. влязоха в сила новите изис­к­вания за по-висока биосигур­ност при отг­леж­дане на свине в лични стопан­с­тва, фамилни и индус­т­риални ферми,след като наред­бата бе пуб­ликувана в Дър­жавен вес­т­ник, съоб­щават от Минис­тер­с­т­вото на земеделието. В лич­ните стопан­с­тва е прецизиран броят на допус­тимите за отг­леж­дане животни за лични нужди. При свинете се допуска отг­леж­дането на не повече от 3 прасета за угояване. Трябва да бъдат осигурени места за храна, вода и съх­ранение на фуража. Всяко стопан­с­тво трябва да има ограда и обособено място за отг­леж­дане на живот­ните с определена площ. Стопаните трябва да пред­п­риемат дейс­т­вия за дезин­фек­ция, както и за ограничен кон­такт с хора и други животни. Във фамил­ните ферми допус­тимият брой свине за отг­леж­дане е до 10 свине майки с прип­лодите им, но не повече от 200 броя общо с определена площ за съот­вет­ната категория животни. Новите изис­к­вания в този тип ферми са свър­зани с обособяването на фил­тър за смяна на работ­ното облекло на входа/изхода на всяка сграда, в която се отг­леж­дат свине. Той трябва да е оборуд­ван с вана за измиване и дезин­фек­ция на обув­ките и съоръжение за дезин­фек­ция на ръцете. И при тези обекти е важно осигуряване на защита на фуража за изх­ран­ване, както и обезопасяване на отворите, вратите и прозор­ците. Въвежда се почис­т­ване, измиване и дезин­фек­ция на тран­с­пор­т­ните сред­с­тва. За живот­новъд­ните обекти, пасищата за целогодишно отг­леж­дане на животни, са въведени изис­к­вания за пос­тавяне на ограж­дения и осигуряване на храна и вода. Те трябва да имат и навес за осигуряване на защита от неб­лагоп­риятни климатични условия, както и на място за извър­ш­ване на ветеринар­номедицин­ски манипулации.

България

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...