Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед27092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) МФ отрича опасност за курса лев-евро в преговорите за еврозоната

МФ отрича опасност за курса лев-евро в преговорите за еврозоната

МФ отрича опасност за курса лев-евро в преговорите за еврозоната

Проек­тът за промяна в Закона за БНБ не пос­тавя под въп­рос дейс­т­ващия режим на фик­сиран валутен курс. Както многок­ратно е под­чер­тавано от правител­с­т­вото и БНБ, този режим ще бъде запазен до присъединяването на Бъл­гария към еврозоната и приемането на еврото.“ Тази официална позиция раз­п­рос­т­раниха в неделя от Минис­тер­с­т­вото на финан­сите, след като в медиите излязоха пуб­ликации за текст във валут­ния закон, който съз­дава теоретичен риск за валут­ния курс. Поп­рав­ките са внесени от пред­седателят на пар­ламен­тар­ната бюджетна комисия Менда Стоянова и нейни колеги от ГЕРБ между първо и второ четене на закона, без да са минали през пуб­лично обсъж­дане. Опитът досега сочи, че опас­ността някоя дър­жава или ЕЦБ да посочат, че сегаш­ният курс лев/евро над­ценява валутата ни е само теоретична. В същото време запоз­нати с по-стари сон­дажи на Бъл­гария за присъединяване към еврозоната посоч­ват, че влиятелни пред­с­тавители на гер­ман­с­кото правител­с­тво са били против сегаш­ния курс. Дали тези наг­ласи са останали, не е извес­тно. От финан­совото минис­тер­с­тво твър­дят, че целта на законоп­роекта е само да осигури съот­вет­с­т­вие на вът­реш­ната нор­мативна рамка с европейс­ката нор­мативна рамка, регулираща админис­т­ратив­ния процес и оператив­ните процедури за одоб­ряване на валут­ните кур­сове в условията на Валутно-обменния механизъм (ERM II). Това съот­вет­с­т­вие е задъл­жително условие за присъединяване към чакал­нята на еврозоната, пише в съоб­щението на минис­тер­с­т­вото. От ведом­с­т­вото на Владис­лав Горанов не комен­тират същес­т­вува ли, макар и само теоретична, въз­мож­ност някоя от преговарящите страни да пос­тави под въп­рос сегаш­ният курс на лева към еврото. От финан­совото минис­тер­с­тво заявяват, че проек­тът се под­к­репя от БНБ и от ЕЦБ. За да се запази изцяло доверието в сегаш­ната валутна сис­тема обаче може да се допише текст, който дава ман­дат на правител­с­т­вото да преговоря само и един­с­т­вено при условие, че присъединяването на Бъл­гария към механизма („чакал­нята“) и по-късно към еврозоната ще стане при сегаш­ния курс лев-евро и той няма да се променя, пише Икономист.бг. Същото трябва да е гаран­тирано със закон и за срока на прес­той в “чакал­нята на еврозоната“, кол­кото и дълго той да продължи. Подобен текст няма да наруши въз­п­риетата в ЕС процедура за присъединяване към еврото, а само ще даде ясни рамки за преговори на бъл­гар­с­кото правител­с­тво, което и да е то, с ЕЦБ и страните от еврозоната.

България

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...