Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед27092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 50% от българите не искат еврото

50% от българите не искат еврото

50% от българите не искат еврото

Цените на стоките, размерът на заплатите и масовото обедняване са причините единната валута да е нежелана в най-бедната икономика в ЕС.

Мнозин­с­т­вото от бъл­гарите не под­к­репят влизането на Бъл­гария в Еврозоната и са склонни да пов­диг­нат въп­роса на референ­дум. Това сочи социологическо изс­лед­ване, поръчано от Екс­пер­т­ния клуб за икономика и политика (ЕКИП) и проведено от “Тренд” по метода на прякото полус­тан­дар­тизирано интервю обх­ваща 1008 лица на въз­раст 18+, извър­шено в периода 715.XI.2019. Според него над половината – 54% от запитаните желаят и биха учас­т­вали в провеж­дането на референ­дум, относно премах­ването на бъл­гар­с­кия лев като национална валута, като поне половината от запитаните са сигурни, че няма да под­к­репят еврото. Едва 19% одоб­ряват курса на правител­с­т­вото към ERM II и един­ната валута. Само 20% от запитаните са на мнение, че референ­дум не е нужен за подобно ключово историческо решение. “От дан­ните виж­даме, че бъл­гарите се страхуват от някаква вер­сия на гръцки сценарий за Бъл­гария, при влизане в еврозоната”, отбелязва Георги Вул­джев, главен икономист в ЕКИП. “Рис­ковете пред Бъл­гария са значително повече от евен­туал­ните ползи, с оглед на дъл­боките икономически недъзи, от които Еврозоната продъл­жава да страда и които в момента причиняват стаг­нация на икономичес­кото ѝ раз­витие” допълва още той. Половината бъл­гари са против това Бъл­гария да въведе еврото като официална валута вместо лева, 19% са за такава промяна, а останалите 31% не знаят или не могат да преценят. Очак­вано най-силната под­к­репа за еврото е при учащите се с 32%, а най-голямата съп­ротива при пен­сионерите с 64%. Учащите се отличават и с най-голям процент отговори не знам и не мога да преценя – 61%. Интересна е ситуацията с пар­тий­ното раз­п­ределение на виж­данията. Мнозин­с­тво от избирателите на основ­ните пар­тии са против въвеж­дането на еврото. Против еврото са 39% от избирателите на ГЕРБ (спрямо 36% за) и цели 70% от избирателите на БСП (спрямо 8% за). При тези данни, показ­ващи изк­лючително сил­ната негативна позиция на избирателите от всички основни политически сили, остава неясен отговорът на въп­роса – защо изб­роените пар­тии до една продъл­жават без­п­рекус­ловно да под­к­репят смяната на лева с евро, обратно на виж­данията на соб­с­т­вения си елек­торат. Скеп­тициз­мът към еврото идва от друга посока – основно свър­зана с пос­къп­ване на живота и стопан­ска несигур­ност. Най-посочваната причина за нежелание да се въведе еврото като парична единица на Бъл­гария е, че всичко ще пос­къпне, а доходите няма да се повишат. Такъв отговор са дали 35% от против­ниците на еврото у нас. Вторият най-разпространен аргумент против с 14% е, че бъл­гарите ще станем по-бедни. Всъщ­ност когато бъдат съб­рани всички отговори, изразяващи стопан­ска несигур­ност и опасения за намаляване на благоден­с­т­вието, процен­тите над­минават 50. Подобни нас­т­роения могат да се интер­п­ретират през приз­мата на спомена за валутна нес­табил­ност от времето на хиперин­ф­лацията през 1997 г. и на второ място от наб­люденията на притес­нител­ните процеси в самата еврозона след началото на дъл­говата криза през 2009 г., особено в съседна Гър­ция. Изс­лед­ването отбелязва още, че на прак­тика от присъединяването на повечето страни в еврозоната доходът на глава от населението не нарас­тва, а намалява (нап­ример Гър­ция, Италия, Кипър, Пор­тугалия). Бъл­гарите не намират соб­с­т­вената си валута за по-нестабилна от еврото. Като цяло бъл­гарите не намират еврото за по-сигурно от лева, пише БГНЕС. .

България

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...