Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Протест на хотелиери и ресторантьори блокира центъра на София

Протест на хотелиери и ресторантьори блокира центъра на София

Протест на хотелиери и ресторантьори блокира центъра на София

Хотелиери, рес­торан­тьори и пред­с­тавители на мал­кия и сред­ния биз­нес блокираха вчера движението пок­рай пар­ламента. Те излязоха на протест срещу наредба на финан­совото минис­тер­с­тво за онлайн отчитането на касовите апарати. То тряб­ваше да влезе в сила от 31 януари, след като преди това четири пъти раз­поред­бата беше отлагана. В крайна сметка във втор­ник финан­совият минис­тър Владис­лав Горанов обяви, че онлайн отчитането на касовите апарати ще се забави с още 6 месеца заради недовол­с­т­вото на пред­с­тавители на биз­неса, към което се присъединиха и общоп­рак­тикуващи лекари. Нареж­дането за отлагането дойде от премиера Бойко Борисов. Беше обявено още, че протес­тът на рес­торан­тьорите и хотелиерите, планиран за сряда, ще се отложи. Въп­реки това пред пар­ламента се съб­раха стотици недоволни от наред­бата. Повечето от тях бяха облечени с жълти жилетки. След като протес­тираха пред пар­ламента, недовол­ните се отп­равиха към Минис­тер­с­кия съвет. В след­ващите три месеца ще се проведат интен­зивни раз­говори и с Национал­ната аген­ция по приходите, за да се изяс­нят неяс­нотите около наред­бата и да се отчетат спецификите на този бранш. Ще се прецизира редът за запечат­ване на тър­гов­ски обекти при отк­рито нарушение с издаването на касовите бележки.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие