Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) В условията на тежка криза на властта й досвидя да подпомогне земеделските стопани за пролетната сеитба, както и животновъдите

В условията на тежка криза на властта й досвидя да подпомогне земеделските стопани за пролетната сеитба, както и животновъдите

В условията на тежка криза на властта й досвидя да подпомогне земеделските стопани за пролетната сеитба, както и животновъдите

Бюджет­ната комисия на Народ­ното съб­рание одобри на второ четене пред­ложената от правител­с­т­вото актуализация на бюджета. Не бе прието нито едно от пред­ложенията на БСП, с които се въвеж­даха повече помощи за пряко засег­натите от ограничител­ните мерки заради кризата с коронавируса. Този понедел­ник се очаква проек­тът да бъде приет и на второ четене в пленарна зала. Основ­ният говорител на БСП по бюджетни въп­роси Румен Гечев пред­с­тави пред­лаганите от пар­ламен­тар­ната група поп­равки. Обяви, че пред­ложената от правител­с­т­вото схема 60/40 очевидно не работи, заради това, че при нея бюджетът не пок­рива осигуров­ките върху тези 60%. Затова пар­тията му пред­лага да се поемат и осигуров­ките, което мнение споделят и бъл­гар­с­ките работодател­ски организации и 11 двус­т­ранни тър­гов­ски камари в Бъл­гария. Мер­ките на пар­тията, които бяха отх­вър­лени, пред­виж­даха още от парите за покупка на оборуд­ване за армията да се осигурят по една минимална зап­лата на самонаетите, а зат­ворените със заповедта на здрав­ния минис­тър биз­неси да бъдат освободени от тротоарно право и ДДС върху бракуваните продукти, които не са могли да упот­ребят. Отх­вър­лено беше и пред­ложението да се под­помог­нат земедел­с­ките стопани допъл­нително за пролет­ната сеитба и живот­новъдите. Депутатът от ДПС Йор­дан Цонев за пореден път обяви, че пар­тията му под­к­репя пред­ложения от правител­с­т­вото проект, но на заседание на прав­ната комисия ще пред­ложи, дър­жавата да плати осигуров­ките върху поеманите 60% от зап­латите в засег­натите биз­неси. “Виж­дате, че има негативна реак­ция срещу схемата. Мисля, че така ще бъде още по-справедливо и осигуров­ките да се раз­делят 60/40“, посочи той. Депутатът Светла Бъч­варова обяви, че дори Еврокомисията пред­вижда да има зат­руд­нения за стопаните да осигурят пролет­ната сеитба както и живот­новъдите ад изх­ран­ват живот­ните. Правител­с­т­вото не прави почти нищо в дъл­гос­рочен план за продовол­с­т­вената сигур­ност, обяви тя.

България

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие