Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Кредитната ваканция няма да се отнася за бързите кредити

Кредитната ваканция няма да се отнася за бързите кредити

Асоциацията за отговорно небан­ково кредитиране (АОНК) счита за правилно решението на Европейс­кия бан­ков орган (ЕБО) и БНБ мораториумът върху плащанията по кредити във връзка с COVID-19 да не се отнася за сек­тора на бър­зите кредити. Това комен­тира адвокат Николай Цветанов, пред­седател на АОНК. Бър­зите пот­ребител­ски кредити са изк­лючени от мяр­ката, гласувана от ЕБО и приета с решение на Бъл­гар­с­ката народна банка (БНБ) на 3 април 2020 г. Указанията на ЕБО и БНБ за промени в графика на плащанията в рам­ките на извън­ред­ното положение се отнасят един­с­т­вено за тър­гов­с­ките банки. От АОНК прог­нозират също така засилено тър­сене на бързи пот­ребител­ски кредити в периода на икономичес­ката криза. В без­п­рецеден­т­ната кризисна ситуация тег­ленето на бърз кредит ще бъде един от дос­тъп­ните финан­сови инс­т­рументи за справяне с неот­ложни нужди като нап­ример битовите сметки всеки месец. .

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие